Kanoe, rafty, pádla, prilby a iné vodácke vybavenie nám robia spoločnosť už pekných pár rokov. A to platí nielen pre našich členov, ale aj ich rodičov.

Čítať ďalej...

6. bod skautského zákona znie: Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov. Aj preto sme sa rozhodli do programu zaradiť aspoň jednu celozborovú brigádu zameranú na upratovanie najmä prírodných lokalít Košíc v rôznych mestských častiach. Podujatie robíme väčšinou na prelome marca a apríla - vtedy už nie je sneh a mráz, ale ešte nevyrástla vegetácia a preto sú odpadky viditeľné a ľahko prístupné.

Čítať ďalej...

Deň skautov je 24. apríla, teda na Juraja. Sv. Juraj je zároveň patrónom skautov a skauti svoj sviatok oslavujú rôznymi podujatiami. Najviac tradičnými sú Skautské preteky, Oblastný sv. Juraj a Deň so skautskou šatkou.

Čítať ďalej...

Indulona je známy krém a okrem toho aj intelektuálno-duchovná víkendová akcia určená pre starších skautov, ktorí majú záujem vzdelávať sa a ochotu diskutovať na určené témy. Vymysleli ju v roku 2009/10 členovia roverskej družiny Havrany z nášho 68. zboru Biele vrany a inšpirovali sa Letnou univerzitou - tú organizuje Kolégium Antona Neuwirtha. Hlavnými organizátormi Indulon sú Jana Vinterová a Ján Breza.

O tom, ako tento víkendový kurz prebieha, kto tam prednáša a o čom sa diskutuje, je samostatná stránka

https://www.indulona.68zbor.sk.

Táto skautská tradícia vznikla v roku 1986 v Rakúsku. Tamojší skauti vyslali letecky do Betlehema dieťa, ktoré v Bazilike narodenia Pána odpálilo od večného svetla plamienok a s ním letecky prišlo späť do Rakúska. Odtiaľ sa potom svetlo roznášalo ďalej po Európe, slovenskí skauti sa do jeho šírenia zapojili v roku 1990.

Čítať ďalej...

Aristo je zborová súťaž s netradičnými úlohami, v ktorej rozhoduje obratnosť, fyzická sila, ale aj rozum, pohotovosť a zohratosť družstiev. Názov je podľa Aristotela - azda najvýznamnejšieho filozofa staroveku. Hrávame ju od roku 1997 (teda ešte z obdobia pred vznikom zboru) zhruba každý druhý rok.

Čítať ďalej...

Nám skautom sa táborenie páči. Žiť dva až tri týždne na lúke niekde v horách, obklopenej lesom, zaspávať pri šume potoka pod hviezdnatou oblohou, ďaleko od pouličných lámp mesta. Takéto táboriská hľadáme a často sa na ne vraciame i niekoľko rokov.

O tábore sa dá písať veľa. Preto sme o tom, kde táboríme, v čom bývame, ako si varíme a čo tam vlastne robíme, pripravili samostatnú webovú stránku 

https://www.tabor.68zbor.sk/.

Nájdete na nej stručné, ale hádam výstižné informácie o našich letných táborových aktivitách.

Táto celomestská hra je zaradená v programe 3. oddielu od jesene 1993. Pravidelne ju hráva na prelome novembra a decembra v tmavých uličkách centra Košíc. Od istého času sa k Trojke pripojil 9. oddiel a potom aj 7. oddiel. Cieľom hry je v prvom rade spoznanie všetkých zákutí nášho pekného historického centra a hlavne ide o tú históriu, ako o obchody s odevmi a putiky.
Čítať ďalej...