Preplácanie kurzov

Trochu histórie

Do konca roka 2017 zbor preplácal v prvom rade lesné školy a kurzy prvej pomoci, a to vrátane cestovných nákladov a v plnej výške. Od januára 2018 k tomu pridal preplácanie roverských lesných škôl.

Od roku 2018 zbor preplácal polovicu účastníckych poplatkov kurzov pre radcov, rangerov, roverov i vodcov a to vopred.

Najnovšia úprava platí od 1. 1. 2023:

Čo preplácame

Pre budúcich i súčasných radcov:

 • Radcovský kurz,
 • Radcovské fórum.

Pre rangerov, roverov, vodcov:

 • Základný kurz,
 • Kurz prvej pomoci,
 • Rangerská líderská škola,
 • Vodcovská lesná škola,
 • Gilwellská inštruktorská lesná škola.

V akej výške preplácame

Preplácame 50 % účastníckeho poplatku, nič viac. Cestovné a ostatné výdavky si hradí účastník kurzu sám.

Aký je postup

 • V prvom rade za spojí záujem zborovej rady a člena nášho zboru o konkrétny kurz. Teda nestačí, že člen chce ísť na kurz, účasť mu musí odobriť zborová rada, len vtedy má člen nárok na preplatenie časti účastníckeho poplatku.
 • Člen alebo niekto zo zborovej rady zabezpečí prihlásenie sa na kurz. Ak je člen prijatý a prídu mu pokyny na úhradu účastníckeho príspevku, člen uhradí celý účastnícky poplatok podľa tých pokynov.
 • Člen sa zúčastní na kurze.
 • Po ukončení kurzu člen pošle potvrdenie o uhradení kurzu zborovému vodcovi.
 • Na to, aby bol nárok na preplatenie, sa musí člen zúčastniť skúšok - ak sú. Ak sa kurz nekončí skúškami, na preplatenie treba potvrdenie o účasti člena na kurze od organizátorov. Toto potvrdenie si zoženie člen, alebo mu pomôže zborový vodca.
 • Po získaní potvrdení zborový ekonóm pošle polovicu sumy účastníckeho poplatku na účet členovi.

Nárok na preplatenie má teda ten, kto:

 • za kurz zaplatí poplatok,
 • ak sa kurz nekončí skúškami, zúčastní sa ho,
 • ak sa kurz končí skúškami, zúčastní sa ho, je k skúškam pripustený a absolvuje ich (je jedno, s akým výsledkom prospel/neprospel).

Nárok na preplatenie nemá ten, kto:

 • sa na kurz prihlási, ale nezaplatí poplatok,
 • alebo zaplatí poplatok, ale sa ho nezúčastní (ak ho neprijmú organizátori povedzme pre nedostatok miesta, tak tí mu poplatok vrátia v plnej výške),
 • alebo sa zúčastní len časti kurzu, prípadne kurz fláka a nebude preto pripustený ku skúškam,
 • alebo bude pripustený a pozvaný na skúšky, ale sa ich nezúčastní.

Čo v prípade iných kurzov

V budúcnosti sa, samozrejme, pokojne môže stať, že vznikne ďalšia ponuka kurzov a budeme mať záujem na nich vzdelať našich členov. V týchto prípadoch rozhodne zborová rada o preplácaní poplatku priamo na niektorom svojom zasadnutí.