Preplácanie kurzov

Trochu histórie

Do konca roka 2017 zbor preplácal v prvom rade lesné školy a kurzy prvej pomoci, a to vrátane cestovných nákladov a v plnej výške. Od januára 2018 k tomu pridal preplácanie roverských lesných škôl.

Najnovšia úprava je z 11. 6. 2018 a toto je výsledok:

Čo preplácame

Zborová rada sa dohodla, že nebudeme podporovať len jednu skupinu skautov (napr. rangerov a vodcov), ale v rovnakej miere podporíme vzdelávanie na všetkých úrovniach, a to aj spätne od 1. 1. 2018 (okrem tých kurzov, ktoré sme už dovtedy v plnej výške preplatili):

Pre budúcich i súčasných radcov:

 • Radcovský kurz,
 • Radcovské fórum.

Pre rangerov, roverov, vodcov:

 • Základný kurz,
 • Kurz prvej pomoci,
 • Rangerská líderská škola,
 • Vodcovská lesná škola,
 • Gilwellská inštruktorská lesná škola.

V akej výške preplácame

Preplácame 50 % účastníckeho poplatku, nič viac. Cestovné a ostatné výdavky si hradí účastník kurzu sám.

Aký je postup

 • V prvom rade za spojí záujem zborovej rady a člena nášho zboru o konkrétny kurz. Teda nestačí, že člen chce ísť na kurz, účasť mu musí odobriť zborová rada, len vtedy má člen nárok na preplatenie časti účastníckeho poplatku.
 • Člen alebo niekto zo zborovej rady zabezpečí prihlásenie sa na kurz. Ak je člen prijatý a prídu mu pokyny na úhradu účastníckeho príspevku, pošle ich ekonómovi zboru.
 • Ekonóm zboru pošle e-mailom pokyny na zaplatenie členovi (prevod peňazí od člena na zborový účet).
 • Ekonóm zároveň zaplatí plnú sumu za člena (prevod zo zborového účtu na účet organizátora kurzu).
 • Člen podľa pokynov od ekonóma uhradí časť poplatku na účet zboru.
 • Člen sa zúčastní na kurze.

Čo v prípade iných kurzov

V budúcnosti sa, samozrejme, pokojne môže stať, že vznikne ďalšia ponuka kurzov a budeme mať záujem na nich vzdelať našich členov. V týchto prípadoch rozhodne zborová rada o preplácaní poplatku priamo na niektorom svojom zasadnutí.