V období, keď oslavuje náš zbor už 23 rokov existencie, zišla sa 21. 9. 2023 zborová schôdza, aby okrem iného zvolila zborovú radu, ktorá bude riadiť zbor v ďalšom období.

Čítať ďalej...

Zborová schôdza 3. 9. 2018 zúžila počet členov, na svoje funkcie rezignovali Michal Tirpák, Katarína Sklenková a Peter Fabian. Novou vodkyňou 4. oddielu sa po kooptovaní stala Adriána Čikotová, vodcu roverov a oldskautov zatiaľ nemáme. Zborová rada:

Vodca zboru: Ing. Ján Breza
Štatutár, ekonóm: Mgr. Ján Vinter
Zástupca vodcu zboru: Bc. Michal Fabian
Vodca 3. oddielu: Vladimír Jacko
Vodca 4. oddielu: Adriána Čikotová
Vodca 5. oddielu: -
Vodkyňa 6. oddielu: -
Vodkyňa 9. oddielu: Mgr. Jana Vinterová

Zborová schôdza 27. 1. 2017 zborovú radu nemenila. Stále zápasíme s nedostatkom dievčat v 9. oddiele a aj s nedostatkom peňazí. Zborová rada:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Zástupca vodcu zboru: Ing. Ján Breza
Ekonómka: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Vladimír Jacko
Vodca 4. oddielu: Ing. Michal Tirpák
Vedúci 5. oddielu: Ing. Peter Fabian st.
Vodkyňa 6. oddielu: Katarína Sklenková
Vodkyňa 9. oddielu: Júlia Kupčíková

 

Zborová rada 8. 9. 2016: do vedenia 9. oddielu prichádza Suri, Katka začína viesť roverov. 4. oddiel už má 3 družiny. Zborová rada:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Zástupca vodcu zboru: Ing. Ján Breza
Ekonómka: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Vladimír Jacko
Vodca 4. oddielu: Ing. Michal Tirpák
Vedúci 5. oddielu: Ing. Peter Fabian st.
Vodkyňa 6. oddielu: Katarína Sklenková
Vodkyňa 9. oddielu: Júlia Kupčíková

 

Zborová schôdza 24. 1. 2016: na jar 2015 sme získali do nájmu klubovňu na Letnej 34 a pustili sme sa do jej rekonštrukcie. Peňazí teda máme málo. Zborová rada nemenila:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Ekonómka, zástupkyňa vodcu zboru: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Vladimír Jacko
Vodca 4. oddielu: Bc. Michal Tirpák
Vedúci 5. oddielu: Ing. Peter Fabian st.
Vodca 6. oddielu: Ema Diószeghyová
Vodkyňa 9. oddielu: Katarína Sklenková

Zborová rada 9. 9. 2015 kooptovala dvoch vodcov - 3. a 9. oddielu:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Ekonómka, zástupkyňa vodcu zboru: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Vladimír Jacko
Vodca 4. oddielu: Bc. Michal Tirpák
Vedúci 5. oddielu: Ing. Peter Fabian st.
Vodca 6. oddielu: Ema Diószeghyová
Vodkyňa 9. oddielu: Katarína Sklenková

 

Zborová schôdza 8. 1. 2015 funkcie v zborovej rade nemenila:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Ekonómka, zástupkyňa vodcu zboru: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Juraj Breza
Vodca 4. oddielu: Bc. Michal Tirpák
Vedúci 5. oddielu: Ing. Peter Fabian st.
Vodca 6. oddielu: Ing. Ján Breza
Vodkyňa 9. oddielu: Katarína Sklenková

 

Zborová schôdza 3. 9. 2014: po troch rokoch končí Fabo vo funkcii vodcu Trojky, za odvedenú prácu mu ďakujeme. Rovnako aj Sime, obaja sa musia teraz učiť. Významne sa rozrastá 4. oddiel vĺčat, už má 2 družiny. Zborová rada vyzerá takto:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Ekonómka, zástupkyňa vodcu zboru: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Juraj Breza
Vodca 4. oddielu: Bc. Michal Tirpák
Vedúci 5. oddielu: Ing. Peter Fabian st.
Vodca 6. oddielu: Ing. Ján Breza
Vodkyňa 9. oddielu: Katarína Sklenková