Grid List

Skoro štyri roky sme museli čakať na ďalšie Aristo, súťaž zmiešaných štvorčlenných družstiev na motívy pevnosti Boyard, resp. Kľúča od Starej Ľubovne. Pozvaní hrať sú členovia našich skautských a vlčiackeho oddielu.

Čítať ďalej...

Táto webová stránka slúži našim členom, ale aj širokej verejnosti, preto sa spôsobom prihlásenia do tábora budeme hlbšie zaoberať.

Čítať ďalej...

Informácie o táboroch 3. oddielu skautov a 9. oddielu skautiek.

Čítať ďalej...

Informácie o tábore 4. oddielu vĺčat 8. 7. - 17. 7. 2022.

Čítať ďalej...

Ahojte budúci záchranári :),

tento týždeň 3. mája bude prvá etapa plnenia odborky Prvá pomoc zelený stupeň

Čítať ďalej...

Pozývame členov nášho zboru, ktorí majú záujem podporiť boj proti rakovine verejnou zbierkou, aby prišli na prípravné stretnutie v stredu 27. 4. o 18:00 do klubovne 9. oddielu na Alžbetinej 14. Tohto roku bude zbierka prebiehať vo štvrtok 28. 4. 2022.

Čítať ďalej...

Milé skautky a skauti, máme pre vás v ponuke dva kurzy prvej pomoci na získanie zeleného stupňa odborky prvá pomoc.

Čítať ďalej...

Hurá! Po dvojročnej prestávke s radosťou pozývame skautky a skautov na našu tradičnú mestskú hru Vyzvedači. Tohto roku to bude už 28. ročník.

Čítať ďalej...

Kým nedávno sa náš zbor zapojil do aktivít českého OZ pri vykladaní a triedení humanitárneho materiálu, tentoraz prichádza prosba z hotelovej akadémie, kde sú prechodne ubytovaní ukrajinskí utečenci. Chýbajú tam slovenskí dobrovoľníci, ktorí by usmerňovali ľudí, aby všetko fungovalo.

Čítať ďalej...

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu