Grid List

V januári prebehne hlavná registrácia členov na kalendárny rok 2023. Prosíme preto nováčikov, aby vyplnili prihlášky (ak to ešte doteraz neurobili) a odovzdali ich vodcom. Ďalej treba, aby všetci členovia (starí aj noví) podľa týchto pokynov uhradili registračný poplatok. Registračný poplatok na rok 2023 je 18,- €, zľavy sú špecifikované v pokynoch. Termín na jeho uhradenie na zborový účet je 20. 1. 2023.

Aktuálne informácie o distribúcii Svetla v Košicach (priebežne budeme dopĺňať).

Čítať ďalej...

Prinášame plánované termíny táborov 2023.

Čítať ďalej...

Milé skautky a skauti, už tento piatok vás pozývame na tradičnú medzioddielovú akciu 9. a 3. oddielu – nočný pochod. Spoločne si tak môžeme vychutnať pozorovanie meteorov zvaných Orionidy, ale aj mnoho zaujímavých výhľadov.

Čítať ďalej...

Milé skautky a skauti, po covidových časoch obnovujeme tradíciu skautských Dušičiek.

Čítať ďalej...

Občianske združenie Dobré srdce - Good heart nás poprosilo o pomoc pri organizácii zbierky Otvor svoje srdce, ktorá sa uskutoční na Svetový deň boja proti chudobe 18. októbra 2022.

Čítať ďalej...

Milé skautky, skauti, rodičia, na budúci víkend nás čakajú splavy Hornádu. V sobotu pre 9. oddiel, v nedeľu pre 3. oddiel.

Čítať ďalej...

Začína sa nový skautský rok, preto prinášame informácie o prvých oddielovkách a družinovkách v našich oddieloch.

Čítať ďalej...

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu