6. oddielovka Bystrých Vydier (14. 6. 2024)

Milé Vydry! Tento piatok sa uvidíme na poslednej oddielovke tohto skautského roka. 

Naša posledná oddielovka sa bude niesť v predtáborovej tématike.

Stretneme sa v piatok 14. 6. o 16:00 v K9 na Alžbetinej 14.

Nezabudnite si skautskú šatku na krk.

Predpokladaný koniec o 18:00. 

 

Teší sa na vás

vedenie 9. oddielu:)

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:

Oddielová radkyňa:

 • Denisa Bognárová

Družiny:

Veveričky:

 • schôdzky v pondelok 15:30 - 17:30
 • radkyňa: Amália Vinterová

Svište:

 • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Denisa Bognárová

Líšky:

 • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Daniela Halászová

Ondatry:

 • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
 • radkyňa: Zuzana Sklenková

Plamienky:

 • schôdzky v piatok 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Denisa Bognárová