Grid List

Od soboty 15. 1. 2022 sa (čiastočne) obnovuje prezenčná skautská činnosť, teda družinovky, oddielovky a jednodňové výlety.

Čítať ďalej...

V januári prebehne hlavná registrácia členov na kalendárny rok 2022. Prosíme preto nováčikov, aby vyplnili prihlášky (ak to ešte doteraz neurobili) a odovzdali ich vodcom. Ďalej treba, aby všetci členovia (starí aj noví) podľa týchto pokynov uhradili registračný poplatok. Registračný poplatok na rok 2022 je 15,- €, zľavy sú špecifikované v pokynoch. Termín na jeho uhradenie na zborový účet je 20. 1. 2022.

Čítať ďalej...

Aktuálne informácie o distribúcii Svetla v Košicach (priebežne budeme dopĺňať).

Čítať ďalej...

Pred rokom sme našich priaznivcov poprosili o dary na rekonštrukciu klubovne 9. oddielu. A túto našu prosbu opakujeme.

Čítať ďalej...

Nuž a je to tu - prechádzame na "počítačový" skauting.

Čítať ďalej...

Milé Bystré vydry, drahé Delfíny, pozývame vás na jedinečnú spoločnú výpravu 9. a 3. oddielu, Nočný pochod. Pod rúškom noci prekonáme vŕšky v okolí Košíc a tešiť sa môžeš na pekné výhľady a dobrú spoločnosť.

Čítať ďalej...

Milé skautky, skauti, vĺčatá a skautskí rodičia,

blíži sa začiatok nového skautského roka. V tomto článku ponúkame prehľad prvých septembrových i pravidelných skautských akcií v našich oddieloch.

Čítať ďalej...

Od pondelka 17. 5. 2021 budeme mať družinovky a oddielovky prezenčne.

Čítať ďalej...

Od stredy 12. 5. 2021 sa veľmi čiastočne obnovuje prezenčná skautská činnosť. Čím teda začíname?

Čítať ďalej...

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu