Grid List

Nedeľa 9. 8. 2020 - návrat skautiek z tábora

Čítať ďalej...

Doležité informácie o balení, nakladaní a odchode 9. oddielu do tábora a návrate vĺčat z tábora.

Čítať ďalej...

S kým sa ráta a kto je prihlásený. Priebežne dopĺňané.

Čítať ďalej...

Doležité informácie o balení, nakladaní a odchode 4. oddielu vĺčat do tábora a návrate skautov z tábora.

Čítať ďalej...

Doležité informácie o balení, nakladaní a odchode 3. oddielu skautov do tábora.

Čítať ďalej...

Doležité informácie o nákupoch, balení, nakladaní, odchode na stavbu tábora.

Čítať ďalej...

Táto webová stránka slúži našim členom, ale aj širokej verejnosti, preto sa spôsobom prihlásenia do tábora budeme hlbšie zaoberať.

Čítať ďalej...

Ako v rokoch 2013, 2014 a 2018, aj toto leto táboríme v prekrásnom kraji údolia pod obcou Bajerovce.

Čítať ďalej...

Náš zbor táborí síce na jednom táborisku, ale jednotlivé oddiely sa na ňom striedajú a ich tábory sú nielen v rôznych termínoch, ale majú aj rôznu dĺžku a cenu. A čo sa ceny týka, snažíme sa pomôcť viacpočetným rodinám a rodinám so zlou finančnou situáciou a to formou zľavnených cien pre radcov, súrodencov a sociálne prípady:

Čítať ďalej...

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu