Grid List

3 oddiely nášho zboru budú táboriť v troch turnusoch. Začína 3. oddiel (18 dní), pokračuje 4. oddiel (9 dní), po nich táborí 9. oddiel (15 dní). S odchodom 9. oddielu sa začína búranie tábora a odvoz materiálu a batožiny do Košíc.

Čítať ďalej...

V januári prebehne hlavná registrácia členov na kalendárny rok 2020. Prosíme preto nováčikov, aby vyplnili prihlášky (ak to ešte doteraz neurobili) a odovzdali ich vodcom. Ďalej treba, aby všetci členovia (starí aj noví) podľa týchto pokynov uhradili registračný poplatok. Registračný poplatok na rok 2020 je 15,- €, zľavy sú špecifikované v pokynoch. Termín na jeho uhradenie na zborový účet je 20. 1. 2020.

Čítať ďalej...

Fotka tohto typu tu ešte nebola. Vyhodený vianočný stromček... naozaj musí skončiť takto?

Čítať ďalej...

Aktuálne informácie o distribúcii Svetla v Košicach (priebežne budeme dopĺňať).

Čítať ďalej...

Pozývame skautky a skautov na 27. ročník tradičnej mestskej hry Vyzvedači.

Čítať ďalej...

Milí skauti, skautky, roveri, rodičia, všetkých vás pozývame na ekobrigádu, ktorá sa uskutoční v sobotu 23. 11. v Ťahanovciach.

Čítať ďalej...

Do oddielov pribudli nováčikovia a mnohí dlhoroční členovia vyrástli z rovnošiat, vyhlasujeme preto túto hromadnú objednávku skautského tovaru.

Čítať ďalej...

Pozývame všetky skautky a skautov uctiť si spoločne pamiatku zosnulých v poslednú prázdninovú nedeľu.

Čítať ďalej...

Milé skautky a skauti,

už tento piatok 25. 10. 2019 vás pozývame na tradičnú spoločnú akciu 3. a 9. oddielu – nočný pochod.

Čítať ďalej...

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu