Grid List

Vážení rodičia skautov z 3. a 9. oddielu,

pozývame vás na predtáborové rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 17. 6. 2019 o 18.30 v klubovni 9. oddielu (Alžbetina 14).

Čítať ďalej...

Pozývame všetky skautky, skautov, rangerky i rangerov na príjemné posedenie do trojkárskej klubovne.

Čítať ďalej...

Opäť je tu skautský pretek pre naše družiny z 3. a 9. oddielu. Uskutoční sa v sobotu 27. 4. 2019 na tradičných lúkach nad Hrešnou a tohto roku oslavujeme 20. výročie jeho založenia. Súťaží sa opäť o putovnú placku.

Čítať ďalej...

Deň skautov je 24. apríla, teda na Juraja. Sv. Juraj je zároveň patrónom skautov a skauti svoj sviatok oslavujú rôznymi podujatiami. Najviac tradičnými sú Skautské preteky, Oblastný sv. Juraj a Deň so skautskou šatkou.

Čítať ďalej...

Pozývame všetky vĺčatá, skautov, rangerov, roverov – súčasných aj bývalých na spoločné stretnutie pri príležitosti oslavy dňa svätého Juraja, patróna skautov.

Čítať ďalej...

Pozývame členov nášho zboru, ktorí majú záujem podporiť boj proti rakovine verejnou zbierkou, aby prišli na prípravné stretnutie v stredu 10. 4. o 18:00 do klubovne 9. oddielu na Alžbetinej 14. Tohto roku bude zbierka prebiehať vo štvrtok 11. 4. 2019.

Čítať ďalej...

Pozývame všetkých členov nášho zboru, malých i veľkých, vĺčatá, skautov i roverov, deti, ba aj ich rodičov na tohtoročnú jarnú ekobrigádu.

Čítať ďalej...

Aby sme boli na tábore všetci pekne oblečení v skautskej rovnošate, už teraz sa na to treba pripraviť. Vyhlasujeme preto túto hromadnú objednávku skautského tovaru.

Čítať ďalej...

Ako každý rok sa aj teraz obraciame s prosbou na všetkých členov, sympatizantov skautingu, rodičov, miestne firmy i spoločnosti, aby podporili našu činnosť poukázaním 2 % zo svojej dane. Podporte nás, prosím.

Čítať ďalej...

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu