Grid List

Informácie nájdete na našej táborovej stránke.

Pozvanie nájdete na našej táborovej stránke.

Milí rodičia,

pozývame vás na tradičné predtáborové stretnutie s vedúcimi táborov. Nosnou témou je teda tábor a budete mať možnosť nielen sa zoznámiť s vodcami a vypočuť si, ako je tábor organizovaný a zabezpečený, ale samozrejme uvítame aj vaše otázky a keď budeme vedieť, tak ich aj zodpovieme.

Čítať ďalej...

Všetky informácie o tábore, ako sa prihlásiť, kedy a koľko zaplatiť a čo si treba vziať nájdete na našej táborovej stránke tabor.68zbor.sk.

Pozývame všetky skautky a skautov, súčasných aj bývalých, na spoločné stretnutie pri príležitosti oslavy dňa svätého Juraja, patróna skautov.

Čítať ďalej...

Po minuloročnom úspešnom rodinnom splave je tu táto možnosť opäť. Pozývame hlavne rodičov našich členov, samozrejme aj s rodinami, no aj našich činovníkov na jarné splavy v termíne 19. a 20. mája.

Čítať ďalej...

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3 (vchod z dvora), Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

  • 3. oddiel skautov Delfíny
  • 4. oddiel vĺčat Canilu
  • 6. oddiel roverov Kajmani
  • 9. oddiel skautiek Bystré vydry

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu