Grid List

Táto webová stránka slúži našim členom, ale aj širokej verejnosti, preto sa spôsobom prihlásenia do tábora budeme hlbšie zaoberať.

Čítať ďalej...

Informácie o táboroch 3. oddielu skautov a 9. oddielu skautiek.

Čítať ďalej...

Informácie o tábore 4. oddielu vĺčat 26. 7. - 3. 8. 2021.

Čítať ďalej...

Od pondelka 17. 5. 2021 budeme mať družinovky a oddielovky prezenčne.

Čítať ďalej...

Od stredy 12. 5. 2021 sa veľmi čiastočne obnovuje prezenčná skautská činnosť. Čím teda začíname?

Čítať ďalej...

Už od leta minulého roku rekonštruujeme klubovňu 9. oddielu na Alžbetine 14. Ako sme teda na tom?

Čítať ďalej...

Ako každý rok sa aj teraz obraciame s prosbou na všetkých členov, sympatizantov skautingu, rodičov, miestne firmy i spoločnosti, aby podporili našu činnosť poukázaním 2 % zo svojej dane. Podporte nás, prosím.

Čítať ďalej...

Prinášame plánované termíny táborov 2021 a dúfame, že sa uskutočnia.

Čítať ďalej...

V prvej polovici januára 2021 sme rodičom zaslali dotazník, v ktorom sa vyjadrili, či je ich finančná situácia výrazne zhoršená kvôli protiepidemickým opatreniam, ktoré okolo nás panujú.

Čítať ďalej...

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu