Grid List

Aktuálne informácie o distribúcii Svetla v Košicach (priebežne budeme dopĺňať).

Čítať ďalej...

Pozývame skautky a skautov na 27. ročník tradičnej mestskej hry Vyzvedači.

Čítať ďalej...

Milí skauti, skautky, roveri, rodičia, všetkých vás pozývame na ekobrigádu, ktorá sa uskutoční v sobotu 23. 11. v Ťahanovciach.

Čítať ďalej...

Do oddielov pribudli nováčikovia a mnohí dlhoroční členovia vyrástli z rovnošiat, vyhlasujeme preto túto hromadnú objednávku skautského tovaru.

Čítať ďalej...

Pozývame všetky skautky a skautov uctiť si spoločne pamiatku zosnulých v poslednú prázdninovú nedeľu.

Čítať ďalej...

Milé skautky a skauti,

už tento piatok 25. 10. 2019 vás pozývame na tradičnú spoločnú akciu 3. a 9. oddielu – nočný pochod.

Čítať ďalej...

Občianske združenie Dobré srdce - Good heart nás poprosilo o pomoc pri organizácii zbierky Otvor svoje srdce, ktorá sa uskutoční na Svetový deň boja proti chudobe 17. októbra 2019.

Čítať ďalej...

Vážení rodičia a skautskí nováčikovia,

pozývame vás na rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 3. 10. 2019 o 18.30 v klubovni 3. oddielu (Jesenná 3).

Čítať ďalej...

Milé vĺčatá, skautky, skauti,

pozývame vás na druhý ročník športovo-relaxačnej akcie Škvarenie slaniny. Poďte s nami spaľovať tuky pri rôznych netradičných športových hrách a potom doplniť chýbajúce kalórie na veľkej opekačke. Akcia je určená pre všetkých členov nášho zboru.

Čítať ďalej...

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu