Grid List

Pozývame skautky z 9. oddielu, skautov z 3. oddielu i rangerov a činovníkov na búranie tábora.

Čítať ďalej...

Doležité informácie o balení, nakladaní a odchode 4. oddielu vĺčat do tábora a návrate skautiek z tábora.

Čítať ďalej...

Doležité informácie o balení, nakladaní a odchode 9. oddielu skautiek do tábora.

Čítať ďalej...

Ako v rokoch 2015 - 2017, aj toto leto táboríme v prekrásnom kraji údolia, v ktorom začína svoju púť rieka Slaná. Návštevné dni sú:

Čítať ďalej...

Doležité informácie o balení, nakladaní a odchode 3. oddielu skautov do tábora.

Čítať ďalej...

Doležité informácie o nákupoch, balení, nakladaní, odchode na stavbu tábora.

Čítať ďalej...

Ústredie Slovenského skautingu nám potvrdilo, že aj na skautské tábory sa dá využiť príspevok na rekreáciu. Informáciu o tom uverejnilo aj na stránke skauting.sk.

Čítať ďalej...

Milé stavbárky a stavbári,

pozývame vás na stretnutie ohľadom stavby tábora, ktoré bude 26. 6. (streda) o 18:10 v K3 na Jesennej 3.

Čítať ďalej...

Vážení rodičia skautov z 3. a 9. oddielu,

pozývame vás na predtáborové rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 17. 6. 2019 o 18.30 v klubovni 9. oddielu (Alžbetina 14).

Čítať ďalej...

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu