Dokumenty na poukázanie 2 % dane z príjmu.

Pravidlá jednotlivých odboriek a výziev na jednotlivých podpisových kartách. Ďalšie podmienky plnenia určuje ten-ktorý oddiel.

Nájdete tu oddielový časopis 3. oddielu Delfinárium, 9. oddielu Vydriduch a spevníky.

Nachádzajú sa tu:

  • prihlášky do oddielu, ich súčasťou je Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. Prihlášku si treba vytlačiť na A4 na šírku, bez zmenšenia a obojstranne (otáčanie na kratšej strane). Môžete si ju stiahnuť vo formáte docx a vypísať priamo v MS Worde, alebo vo formáte pdf a vypísať ručne. Prihlášku treba odovzdať vodcovi alebo zástupcovi vodcu príslušného oddielu.
  • pravidlá platenia členských príspevkov.
 
Powered by Phoca Download