Up

2 percentá

Dokumenty na poukázanie 2 % dane z príjmu.

2 % - 2024 - vyhlásenie poukázania pre fyzické osoby

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie uplynulého roka, ktoré treba vyplniť a podať do 30. 4. na miestne príslušný daňový úrad alebo do 15. 4. členom zborovej rady (teda vodcom oddielov - my to už pošleme na DÚ). K tomuto vyhláseniu treba pripojiť aj Potvrdenie o zaplatení dane.

Tento pdf súbor je editovateľný, takže údaje sa dajú vypísať na počítači a potom celý súbor vytlačiť. Samozrejme je možné súbor najprv vytlačiť a údaje vypísať ručne perom.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/6/8/u50234/public_html/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default.php on line 98
 
 
Powered by Phoca Download