Registrácia 2018   jan. jún okt. spolu
spolu
3. oddiel skautov ch: 29     29 29
4. oddiel vĺčat ch:
d:
19
8
    19
8
27
6. oddiel roverov ch:
d:
5
5
 

5
5
10
9. oddiel skautiek d: 18     18 18
5. oddiel - klub priaznivcov m:
ž:
5
5
    5
5
10
SPOLU         58 ch
36 d
94

Tu je zoznam registrovaných členov v roku 2018.

Registrácia 2017   jan. mar. 6. júl 18. júl okt. spolu
spolu
3. oddiel skautov ch: 22  2    4 2 30 30
4. oddiel vĺčat ch:
d:
17
11
  5
1
  5
27
12
39
6. oddiel roverov ch:
d:
7
6
  1   1
1
9
7
16
9. oddiel skautiek d: 15       3 18 18
5. oddiel - klub priaznivcov m:
ž:
5
5
        5
5
10
SPOLU             71 ch
42 d
113

Tu je zoznam registrovaných členov v roku 2017.

Registrácia 2016   feb. jún 11. júl 27. júl okt. spolu
spolu
3. oddiel skautov ch: 25   4     29 29
4. oddiel vĺčat
vrátane Budimíra
ch:
d:
13
15
    8
3
2 23
18
41
6. oddiel roverov ch:
d:
7
8
1 1     9
8
17
9. oddiel skautiek d: 16     3 1 20 20
5. oddiel - klub priaznivcov m:
ž:
7
5
        7
5
12
SPOLU             68 ch
51 d
119

Tu je zoznam registrovaných členov v roku 2016.

Registrácia 2015   jan. apr. júl okt. spolu
spolu
3. oddiel skautov ch: 26   1   27 27
4. oddiel vĺčat ch:
d:
13
7
  2   15
7
22
6. oddiel roverov ch:
d:
6
10
      1 17
9. oddiel skautiek d: 19   1   20 20
5. oddiel - klub priaznivcov m:
ž:
  4
2
3
2
  7
4
11
SPOLU           56 ch
41 d
97

 

Registrácia 2014   január júl spolu
spolu
3. oddiel skautov ch: 28 2 30 30
4. oddiel vĺčat ch:
d:
13
7
4
1
17
8
25
6. oddiel roverov ch:
d:
10
6
3
2
13
8
21
9. oddiel skautiek d: 18 1 19 19
5. oddiel - klub priaznivcov m:
ž:
  4
6
4
6
10
SPOLU       64 ch
41 d
105

 

Registrácia 2013   január máj júl spolu
spolu
3. oddiel skautov ch: 29   7 36 36
4. oddiel vĺčat ch:
d:
4
6
  4
1
8
7
15
6. oddiel roverov ch:
d:
3
3
1   4
3
7
9. oddiel skautiek d: 26     26 26
5. oddiel - klub priaznivcov m:
ž:
8
6
    8
6
14
SPOLU         56 ch
42 d
98

 

Registrácia 2012   január jún spolu
spolu
3. oddiel skautov ch: 26 5 31 31
4. oddiel vĺčat ch:
d:
6
8
5
1
11
9
20
6. oddiel roverov ch:
d:
8
4
  8
4
12
9. oddiel skautiek d: 22 4 26 26
5. oddiel - klub priaznivcov m:
ž:
  5
3
5
3
8
SPOLU       55 ch
42 d
97

 

Registrácia 2011   január jún spolu
spolu
3. oddiel skautov ch: 23 7 30 30
4. oddiel vĺčat ch:
d:
10
8
1 11
8
19
6. oddiel roverov ch:
d:
6
5
  6
5
11
9. oddiel skautiek d: 23 3 26 26
5. oddiel - klub priaznivcov m:
ž:
  5
3
5
3
8
SPOLU       52 ch
42 d
94

 

Registrácia 2010   január jún spolu
spolu
3. oddiel skautov ch: 30 4 34 34
4. oddiel vĺčat ch:
d:
11
5
3
1
14
6
20
6. oddiel roverov ch:
d:
10
3

1
10
4
14
9. oddiel skautiek d: 21 1 22 22
5. oddiel - klub priaznivcov m:
ž:
7
3
  7
3
10
SPOLU       65 ch
35 d
100