Registrácia 2009   január jún spolu
spolu
3. oddiel skautov ch: 23 3 26 26
4. oddiel vĺčat ch:
d:
6
4
2

8
4
12
6. oddiel roverov ch:
d:
6
6
  6
6
12
7. oddiel skautov ch: 12 3 15 15
9. oddiel skautiek d: 24 3 27 27
5. oddiel - klub priaznivcov m:
ž:
 10
5
  10
5
15
SPOLU       65 ch
42 d
107

 

Registrácia 2008   január jún november spolu
spolu
3. oddiel skautov ch: 21 1   22 22
4. oddiel vĺčat ch:
d:
9
12
4
1
4

17
13
30
6. oddiel roverov ch:
d:
7
5

1
  7
6
13
7. oddiel skautov ch: 17     17 17
9. oddiel skautiek d: 19 1   20 20
5. oddiel - klub priaznivcov m:
ž:
    5
2
5
2
7
SPOLU         68 ch
41 d
109

 

Registrácia 2007   január jún spolu
spolu
3. oddiel skautov ch: 19 3 22 22
4. oddiel vĺčat ch:
d:
4
11
1
1
5
12
17
6. oddiel roverov ch:
d:
15
2

2
15
4
19
7. oddiel skautov ch: 20   20 20
9. oddiel skautiek d: 23 1 24 24
SPOLU       62 ch
40 d
102

Registrácia 2006   január jún spolu
spolu
3. oddiel skautov ch: 26 4 30 30
6. oddiel roverov ch:
d:
13
3
  13
3
16
7. oddiel skautov ch: 24 1 25 25
9. oddiel skautiek
(vrátane družiny vĺčat)
d:
ch:
29
1
2

31
1
32
SPOLU       69 ch
34 d
103

 

Registrácia 2005   január jún spolu
spolu
3. oddiel skautov ch: 28 3 31 31
6. oddiel roverov ch: 11   11 11
7. oddiel skautov ch: 26 4 30 30
9. oddiel skautiek d: 25 6 30 31
SPOLU       72 ch
31 d
103

 

Registrácia 2004   január jún spolu
spolu
3. oddiel skautov ch: 39 10 49 49
6. oddiel roverov ch: 10   10 10
7. oddiel skautov ch: 25 5 30 30
9. oddiel skautiek d: 26 4 30 30
SPOLU       89 ch
30 d
119

 

Registrácia 2003   január jún spolu
spolu
3. oddiel skautov ch: 30 6 36 36
6. oddiel roverov ch:
d:
7
2
  7
2
9
7. oddiel skautov ch: 27 3 30 30
9. oddiel skautiek d: 27 1 28 28
SPOLU       73 ch
30 d
103

 

Registrácia 2002   január jún spolu
spolu
1. oddiel skautiek ch:
d:
3
7
  3
7
10
3. oddiel skautov ch: 37 10 47 47
4. oddiel vĺčat ch:
d:
13
6
6

19
6
25
6. oddiel roverov ch: 5   5 5
7. oddiel skautov ch: 28 2 30 30
9. oddiel skautiek d: 31 1 32 32
SPOLU       104 ch
45 d
149

 

Registrácia 2001   január jún spolu
spolu
1. oddiel skautiek ch:
d:
3
7
  3
7
10
3. oddiel skautov ch: 32 8 40 40
4. oddiel vĺčat ch: 21 3 24 24
7. oddiel skautov ch: 30 9 39 39
9. oddiel skautiek d: 30 12 42 42
SPOLU       106 ch
49 d
155