Registrácia 2010

Registrácia 2010   január jún spolu
spolu
3. oddiel skautov ch: 30 4 34 34
4. oddiel vĺčat ch:
d:
11
5
3
1
14
6
20
6. oddiel roverov ch:
d:
10
3

1
10
4
14
9. oddiel skautiek d: 21 1 22 22
5. oddiel - klub priaznivcov m:
ž:
7
3
  7
3
10
SPOLU       65 ch
35 d
100