Ako iné neziskové organizácie aj my sa môžeme rozvíjať len s podporou našich priaznivcov. Najčastejšoou formou sú dary a poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov (teda 2 percentá). Je to jedinečná príležitosť, ako prispieť na dobrú vec - rast a rozvoj našej organizácie ako aj sprostredkovanie nášho programu, aktivít a hodnôt deťom a mladým ľuďom. Stačí sa len rozhodnúť. Pre nás to bude veľká pomoc. Ďakujeme vám.

Čo podporíte?

  • kvalitný program pre deti od 8 rokov,
  • vzdelávanie a výchovu radcov družín,
  • vzdelávanie vedúcich oddielov (kurzy 1. pomoci, lesné školy, programové kurzy),
  • realizáciu našich víkendových a prázdninových podujatí,
  • rekonštrukcie, prevádzku a skvalitnenie našich klubovní.

Dary od priaznivcov nám veľmi pomáhajú pri realizácii našej činnosti. Prosíme teda darcov aj o takúto podporu.

Príležitostné jednorazové dary

Príležitostné dary FO zbierame, ak je na to významná príležitosť, napríklad rekonštrukcia klubovne. Urobíme k tomu zbierku, žiaľ, vyzbiera sa na nej len malá časť z toho, čo reálne potrebujeme. Budeme sa však tešiť aj týmto darom, viac by nám však pomohli:

Pravidelné malé dary

Príležitostné dary teda zďaleka nestačia, a preto chceme darcov poprosiť o pravidelné dary v malých sumách, povedzme v rozpätí 5 - 30 € mesačne. Ak by tých darcov bolo povedzme 30, ročne tak môžeme rátať s 2000 - 5000 €, a to pravidelne. To je teda náš cieľ. Nie jednorazové dary, ale pravidelné, dlhodobo, hoci v malých sumách. Z nich sa bude dať našetriť na väčšiu vec alebo nejaká veľká vec splácať.

Tento systém darovania je vo svete i na Slovensku dosť rozšírený a má názov crowdfunding. Viac sa o ňom môžete dočítať napríklad na wikipédii.

Ak sa vám myšlienka podpory nášho zboru v malých pravidelných sumách páči, prosíme vás o vytvorenie trvalého mesačného príkazu na nejakú sumu napríklad v rozmedzí 5,- až 30,- € (ročne by to bolo 60,- až 360,- €) takto:

  • Názov účtu: Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice
  • IBAN/SWIFT: SK6083300000002700456024 / FIOZSKBAXXX
  • Správa pre prijímateľa: dar

Je dôležité, aby bolo v správe slovo dar, aby aj prípadnej kontrole bolo zrejmé, aký je pôvod a účel príjmu.

Ešte prosba navyše - budeme radi, ak by ste sa príležitostne o tejto veci zmienili kamarátom a známym, možno ich to tiež zaujme.

Vopred ďakujeme za každú pomoc.

Podporte činnosť a projekty Slovenského skautingu v Košiciach poukázaním 2 % z odvedenej dane.

Obraciame sa s prosbou na všetkých členov, sympatizantov skautingu, rodičov, miestne firmy i spoločnosti, aby podporili našu činnosť poukázaním 2 % zo svojej dane Slovenskému skautingu, 68. zboru Biele vrany v Košiciach. Rozhodnite, že 2 % z Vašich daní, ktoré by inak išli štátu, budú venované na podporu dobrej veci – činnosť a projekty skautov. Nič vás to nebude stáť, stačí sa len rozhodnúť. Pre nás to bude veľká pomoc. Ďakujeme vám.

Údaje potrebné pre venovanie 2 % nášmu zboru
Obchodné meno / Názov: Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice
Sídlo: Potočná 1522/22, 040 01 Košice
IČO: 31962416
Právna forma prijímateľa: Občianske združenie

 

Potrebné tlačivá a podrobné inštrukcie pre FO aj PO sa nachádzajú na tejto stránke.