Jednorazové a pravidelné malé dary

Dary od priaznivcov nám veľmi pomáhajú pri realizácii našej činnosti. Prosíme teda darcov aj o takúto podporu.

Príležitostné jednorazové dary

Príležitostné dary FO zbierame, ak je na to významná príležitosť, napríklad rekonštrukcia klubovne. Urobíme k tomu zbierku, žiaľ, vyzbiera sa na nej len malá časť z toho, čo reálne potrebujeme. Budeme sa však tešiť aj týmto darom, viac by nám však pomohli:

Pravidelné malé dary

Príležitostné dary teda zďaleka nestačia, a preto chceme darcov poprosiť o pravidelné dary v malých sumách, povedzme v rozpätí 5 - 30 € mesačne. Ak by tých darcov bolo povedzme 30, ročne tak môžeme rátať s 2000 - 5000 €, a to pravidelne. To je teda náš cieľ. Nie jednorazové dary, ale pravidelné, dlhodobo, hoci v malých sumách. Z nich sa bude dať našetriť na väčšiu vec alebo nejaká veľká vec splácať.

Tento systém darovania je vo svete i na Slovensku dosť rozšírený a má názov crowdfunding. Viac sa o ňom môžete dočítať napríklad na wikipédii.

Ak sa vám myšlienka podpory nášho zboru v malých pravidelných sumách páči, prosíme vás o vytvorenie trvalého mesačného príkazu na nejakú sumu napríklad v rozmedzí 5,- až 30,- € (ročne by to bolo 60,- až 360,- €) takto:

  • Názov účtu: Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice
  • IBAN/SWIFT: SK6083300000002700456024 / FIOZSKBAXXX
  • Správa pre prijímateľa: dar

Je dôležité, aby bolo v správe slovo dar, aby aj prípadnej kontrole bolo zrejmé, aký je pôvod a účel príjmu.

Ešte prosba navyše - budeme radi, ak by ste sa príležitostne o tejto veci zmienili kamarátom a známym, možno ich to tiež zaujme.

Vopred ďakujeme za každú pomoc.