Pravidlá platenia členských príspevkov

Jednotné pravidlá platenia mesačného členského

Vo všetkých oddieloch nášho 68. zboru Biele vrany Košice máme jednotné pravidlá pre platenie mesačných členských príspevkov. Platia sa 10 mesiacov v roku (teda príspevky sa neplatia za júl a august).
 • Do 31. 12. 2022 je stanovená ich výška na 7 € / mesiac,
 • od 1. 1. 2023 je stanovená ich výška na 10 € / mesiac.

Príspevky platia členovia vlčiackych a skautských družín, ktorí sa pravidelne zapájajú do činnosti. Od platenia sú oslobodení družinoví a oddieloví radcovia, vodcovia oddielov a ich zástupcovia, členovia zborovej rady, členovia 5. oddielu (roveri a oldskauti - dospelí skauti registrovaní v zbore). Súrodenecká zľava: v rámci jednej rodiny platia plný poplatok dvaja súrodenci, tretí a ďalší súrodenci platia členský poplatok 1 €/mesiac/člen.

Príspevky sa počas kalendárneho roka platia na dvakrát:
 • za obdobie január – jún (suma bude 6 mesiacov x výška mes. poplatku), termín úhrady je 10. 2.,
 • za obdobie september – decemer (suma bude 4 mesiace x výška mes. poplatku), termín úhrady je 10. 10..
V prípade, že do oddielu vstúpi nováčik v priebehu mesiaca (teda už prebehlo nejaké oddielové alebo družinové podujatie), platiť začína až v nasledujúcom mesiaci. Termín zaplatenia je koniec mesiaca, počas ktorého má platiť prvý poplatok. Teda ak niekto príde 14. 10., platiť začína mesiacom november a do konca novembra má vyplatiť členské za november a december (teda zbytok tohto štvormesačného obdobia, počas ktorého ku skautom chodí).

Spôsob platby

Vo všetkých oddieloch (3., 4. a 9.) sa členské sa platí výlučne na zborový účet. Dôvodom je najmä odľahčenie vodcov, ktorí poplatky zbierajú. Peniaze treba posielať na zborový účet buď prevodným príkazom z iného účtu (zvyčajne cez internetbanking), vložiť na účet v hotovosti v banke alebo prostredníctvom poštovej poukážky typu U. Nezabudnite uvádzať konštantný a variabilný a správu pre prijímateľa. Členské neplaťte v hotovosti.

Upozornenie

Ak má niekto preplatky alebo nedoplatky na členskom za predchádzajúce obdobia, je potrebné si s vodcom zboru (mailom, osobne, telefonicky) dohodnúť výšku a spôsob vyrovnania a pri platení tohtoročného členského zohľadniť aj tieto preplatky resp. nedoplatky. Aktuálny stav úhrad členského je na našej www stránke.

Bankové údaje:
 • Názov účtu: Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice
 • Banka: Fio banka, a. s.
 • IBAN: SK6083300000002700456024
 • Konštantný symbol: 0558
 • Variabilný symbol: 5001
 • Správa pre prijímateľa: Číslo oddielu:mesiace platby/rok(y) platby:priezviskomeno
Príklady správ pre prijímateľa:
 • 3:1-6/2023:Haluška Ján - táto správa znamená:
  3:
  - člen 3. oddielu,
  1-6/2023: -
  platba za 2. polrok (január až jún) 2022/23, teda suma bude 1 osoba x 10 € x 6 mesiacov = 60 €
  Haluška Ján -
  meno člena, za ktorého sa členské platí

 • 3:9-12/2019:Haluška Ján - táto správa znamená:
  3:
  - člen 3. oddielu,
  9-12/2019: -
  platba za 1. polrok (september až december) 2019/20, teda suma bude 1 osoba x 7 € x 4 mesiace = 28 €
  Haluška Ján -
  meno člena, za ktorého sa členské platí

 • 3:9/2018-6/2019:Haluška Ján - táto správa znamená:
  3: - člen 3. oddielu,
  9/2018-6/2019: - platba za celý rok (september až jún) 2018/19, teda suma bude 1 osoba x 5 € x 10 mesiacov = 50 €
  Haluška Ján - meno člena, za ktorého sa členské platí

 • 3:1-6/2019:Haluška Ján - táto správa znamená:
  3: - člen 3. oddielu,
  1-6/2019: - platba za 2. polrok (január až jún) 2019, teda suma bude 1 osoba x 5 € x 6 mesiacov = 30 €
  Haluška Ján - meno člena, za ktorého sa členské platí

 • 3:9-12/2018:Haluška Ján - táto správa znamená:
  3: - člen 3. oddielu
  9-12/2018: - platba za 1. polrok (september až december) 2018, teda suma bude 1 osoba x 5 € x 4 mesiace = 20 €
  Haluška Ján
  - meno člena, za ktorého sa členské platí

Pravidlá platenia členských príspevkov sú aj na stiahnutie:

 

Vývoj výšky členských príspevkov

Obdobie Výška členského
od 1. 1. 2023 10,- €
1. 9. 2019 - 31. 12. 2022 7,- €
1. 1. 2004 - 31. 8. 2019 5,- €
1. 1. 2009 - 31. 12. 2013 4,- €
1. 2. 2008 - 31. 12. 2008 70,- Sk
1. 2. 2006 - 31. 1. 2008 60,- Sk
1. 9. 2000 - 31. 1. 2006 50,- Sk