Pravidlá platenia členských príspevkov

Jednotné pravidlá platenia mesačného členského

Vo všetkých oddieloch nášho 68. zboru Biele vrany Košice máme jednotné pravidlá pre platenie mesačných členských príspevkov. Platia sa 10 mesiacov v roku (teda príspevky sa neplatia za júl a august). Od 1. 1. 2014 je stanovená ich výška na 5 € / mesačne.

Príspevky platia členovia vlčiackych a skautských družín, ktorí sa pravidelne zapájajú do činnosti. Od platenia sú oslobodení oddieloví radcovia, vodcovia oddielov a ich zástupcovia, členovia zborovej rady, oldskauti, členovia 6. oddielu roverov a členovia 5. oddielu (dospelí skauti registrovaní v zbore). Z členského nie sú žiadne zľavy.

Príspevky sa počas kalendárneho roka platia na dvakrát:
 • za obdobie január – jún (6 mesiacov) – spolu 30,- €, termín úhrady je 10. 2.,
 • za obdobie september – decemer (4 mes.) – spolu 20,- €, termín úhrady je 10. 10..
V prípade, že do oddielu vstúpi nováčik v priebehu mesiaca (teda už prebehlo nejaké oddielové alebo družinové podujatie), platiť začína až v nasledujúcom mesiaci. Termín zaplatenia je koniec mesiaca, počas ktorého má platiť prvý poplatok. Teda ak niekto príde 14. 10., platiť začína mesiacom november a do konca novembra má vyplatiť členské za november a december (teda zbytok tohto štvormesačného obdobia, počas ktorého ku skautom chodí).


Spôsob platby

Vo všetkých oddieloch (3., 4. a 9.) sa členské sa platí výlučne na zborový účet. Dôvodom je najmä odľahčenie vodcov, ktorí poplatky zbierajú. Peniaze treba posielať na zborový účet buď prevodným príkazom z iného účtu, vložiť na účet v hotovosti v banke alebo prostredníctvom poštovej poukážky typu U. Nezabudnite uvádzať konštantný a variabilný a správu pre prijímateľa.


Upozornenie

Ak má niekto preplatky alebo nedoplatky na členskom za predchádzajúce obdobia, je potrebné si s vodcom zboru (mailom, osobne, telefonicky) dohodnúť výšku a spôsob vyrovnania a pri platení tohtoročného členského zohľadniť aj tieto preplatky resp. nedoplatky. Aktuálny stav úhrad členského je na našej www stránke.


Bankové údaje:
 • Názov účtu: Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice
 • Banka: Fio banka, a. s.
 • IBAN: SK6083300000002700456024
 • Konštantný symbol: 0558
 • Variabilný symbol: 5001
 • Správa pre prijímateľa: Číslo oddielu:mesiace platby/rok(y) platby:priezviskomeno

Príklady správ pre prijímateľa:
 • platba za 2. polrok (január až jún) 2013/14 (cena 1 osobu x 5 € x 6 mesiacov = 30 €), člen 3. oddielu Timotej Mock: 3:1-6/14:Mock Timotej
 • platba za 2. polrok (január až jún) 2012/13 (cena 1 osobu x 4 € x 6 mesiacov = 24 €), člen 3. oddielu Gabriel Breza: 3:1-6/13:Breza Gabriel
 • platba za 2. polrok (január až jún) 2011/12 (cena 1 osobu x 4 € x 6 mesiacov = 24 €), člen 3. oddielu Peter Makláry: 3:I-VI/12:MakláryPeter
 • platba za 1. polrok (september až december) 2011/12 (cena 1 osobu x 4 € x 4 mesiace = 16 €), člen 3. oddielu Peter Makláry: 3:IX-XII/11:MakláryPeter
 • platba za 2. polrok 2008/09 (cena 2 osoby x 4 € x 6 mesiacov = 48 €), člen 6. oddielu Peter Fabian a jeho sestra Anička z 9. oddielu: 6,9:I-VI/09:FabianPeterAnicka
 • platba za 1. polrok 2008/09 (cena 2 osoby x 70,- Sk x 4 mesiace = 560,- Sk), členka 6. oddielu Jana Vasilevová a člen 3. oddielu Rado Vasilev: 4,6:IX-XII/08:Vasilevovci
 • platba za 2. polrok 2007/08 (cena 1 osoba x 70,- Sk x 5 mesiacov = 350,- Sk), člen 3. oddielu Michal Fronc: 3:II-VI/08:FroncMichal
 • platba za 1. polrok 2007/08 (cena 1 osoba x 60,- Sk x 5 mesiacov = 300,- Sk), člen 3. oddielu Michal Fronc: 3:IX/07-I/08:FroncMichal

Pravidlá platenia členských príspevkov sú aj na stiahnutie:

 


Vývoj výšky členských príspevkov

Obdobie Výška členského
1.1.2014 - dodnes 5,- €
1. 1. 2009 - 31.12.2013 4,- €
1. 2. 2008 - 31. 12. 2008 70,- Sk
1. 2. 2006 - 31. 1. 2008 60,- Sk
1. 9. 2000 - 31. 1. 2006 50,- Sk