Pre vstup do oddielu treba vyplniť prihlášku do oddielu. Každý oddiel má tú svoju (prečítajte si celý tento článok a zvoľte tú správnu), treba ju stiahnuť, vytlačiť, vypísať a odovzdať podľa pokynov - prihlášky i pokyny k nim nájdete na tomto mieste v dokumentoch na stiahnutie:

Súčasťou prihlášky je Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. Preto treba prihlášku vytlačiť a podpísať, nestačí ju poslať vyplnenú e-mailom.

Deti vo veku 8 - 11 rokov (2. - 5. ročník ZŠ)

Pre tieto deti máme v zbore 4. oddiel vĺčat. Sú v ňom aj chlapci aj dievčatá. Prvákov berieme len výnimočne, len ak sú naozaj samostatní a fyzicky vyspelejší a ak máme na to kapacity, teda miesto v družine.

Deti vo veku 11 - 15 rokov (6. - 9. ročník ZŠ)

Pre tieto deti máme zvlášť oddiel pre chlapcov a zvlášť pre dievčatá:

  • 3. oddiel skautov - len chlapci,
  • 9. oddiel skautiek - len dievčatá, výnimočne i mladšie (od 10 rokov resp. 5. ročník).

Podanie prihlášky sa samozrejme realizuje len raz - pri vstupe do oddielu. Pri prestupe z vlčiackeho oddielu do skautského tento proces treba zopakovať hlavne kvôli aktualizácii údajov.

No a ďalším krokom prihlasovania je registrácia. Tá sa obnovuje každý rok.

Naši členovia chodia na skautské podujatia v skautskej rovnošate. Ako si ju však zaobstarať? Skauti si niektoré časti rovnošaty kupujú (košeľa, nášivky príslušnosti, národná šatka) alebo dostávajú (nášivky funkcií, napredovania, odboriek a výziev, sľubový odznak a ocenenia), V tomto článku sa budeme venovať tomu, čo si treba kúpiť.

Čítať ďalej...

Podmienky nie sú náročné. Menšie deti by mali vedieť čítať a písať, samozrejmosťou je samostatnosť v obliekaní a obúvaní, nemal by im robiť problém byť na výpravách celý deň (víkend) bez rodičov. Treba si uvedomiť, že sa od dieťaťa bude vyžadovať pravidelná dochádzka a plnenie drobných úloh aj mimo stretnutí v klubovni.

Základná jednotka je družina. Má 6 – 10 členov a vedie ju radca. U skautov a skautiek je to 15 – 19 ročný chlapec (dievča), ktorý zložil skautský sľub a je absolventom zborového kurzu pre prácu s deťmi – radcovského kurzu. U vĺčat (8 až 11–ročné deti) vedie družinu minimálne jeden dospelý radca (zvyčajne sú však na vedenie družiny dvaja).

Viac družín (obvykle tri) tvorí oddiel. Vodca oddielu je dospelý a má potrebnú vodcovskú kvalifikáciu - Lesnú školu, ktorá pozostáva zo zdravovedy, pedagogiky, psychológie, organizačnej a tímovej spolupráce, právnych predpisov, zásad bezpečnosti a pod. Vodca tiež absolvoval Kurz prvej pomoci SČK. Svoju kvalifikáciu si dopĺňa priebežne na ďalších kurzoch.

Na stránkach Slovenského skautingu sa dozviete viac o skautskom vzdelávaní a o lesných školách .

Registračné

Raz ročne (zvyčajne začiatkom kalendárneho roka) sa platí registračný poplatok - v roku 2018 to bolo 12,- €. V tejto cene je zahrnuté ročné (4 čísla) predplatné skautského časopisu (Džungľa, Skaut alebo Médium). Registračný poplatok sa platí na kalendárny rok. Viac o registrácii je v tomto článku.

Členské

V našom zbore je ustanovený mesačný členský poplatok pre všetkých členov (okrem vedúcich a roverov), v roku 2017 to bolo 5,- € mesačne. Poplatok sa platí od septembra do júna (10 mesiacov v roku).  Viac o členských príspevkoch nájdete v tomto článku.

Podujatia a tábor

Zvlášť sa platia účastnícke príspevky na viacdenné (3-4 x ročne, cca 20,- €) a jednodenné výpravy (10 x ročne, cca 2,- až 6,- €). Vyvrcholením činnosti je letný skautský tábor, ktorého cena je cca 12,- € na deň. Dievčatá majú tábory dvojtýždňové, chlapci zvyčajne táboria 18 dní, menšie deti (vĺčatá) 9 - 11 dní.

Skautská rovnošata

Skautská rovnošata stojí cca 26,- € vrátane nášiviek, túto investíciu ale odporúčame až potom, keď bude na dieťati po období spoznávania (približne pol roka) vidno, že má o skauting vážny záujem a že ho to naozaj baví a nie je to len chvíľkové zanietenie.

Nie, nedá sa to. Podľa zákona č.597/2003 Z. z.:

Pri uskutočňovaní systému financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami sa využívajú vzdelávacie poukazy (§ 10 nariadenia). Vzdelávací poukaz reprezentuje ročný príspevok zo štátneho rozpočtu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka základnej školy alebo strednej školy, ktoré sa uskutočňuje
  • v základných školách,
  • na stredných školách,
  • v školských zariadeniach.
Záujmové vzdelávanie poskytované školami a školskými zariadeniami je pravidelná záujmová činnosť organizovaná pre žiakov základných škôl a stredných škôl v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku, evidovaná v predpísanej pedagogickej dokumentácii školy alebo školského zariadenia.

Slovenský skauting nie je škola ani školské zariadenie.