Ako sa prihlásiť do oddielu

Pre vstup do oddielu treba vyplniť prihlášku do oddielu. Každý oddiel má tú svoju (prečítajte si celý tento článok a zvoľte tú správnu), treba ju stiahnuť, vytlačiť, vypísať a odovzdať podľa pokynov - prihlášky i pokyny k nim nájdete na tomto mieste v dokumentoch na stiahnutie:

Súčasťou prihlášky je Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. Preto treba prihlášku vytlačiť a podpísať, nestačí ju poslať vyplnenú e-mailom.

Deti vo veku 8 - 11 rokov (2. - 5. ročník ZŠ)

Pre tieto deti máme v zbore 4. oddiel vĺčat. Sú v ňom aj chlapci aj dievčatá. Prvákov berieme len výnimočne, len ak sú naozaj samostatní a fyzicky vyspelejší a ak máme na to kapacity, teda miesto v družine.

Deti vo veku 11 - 15 rokov (6. - 9. ročník ZŠ)

Pre tieto deti máme zvlášť oddiel pre chlapcov a zvlášť pre dievčatá:

  • 3. oddiel skautov - len chlapci,
  • 9. oddiel skautiek - len dievčatá, výnimočne i mladšie (od 10 rokov resp. 5. ročník).

Podanie prihlášky sa samozrejme realizuje len raz - pri vstupe do oddielu. Pri prestupe z vlčiackeho oddielu do skautského tento proces treba zopakovať hlavne kvôli aktualizácii údajov.

No a ďalším krokom prihlasovania je registrácia. Tá sa obnovuje každý rok.