Majster uzlovania je jedno z najtradičnejších podujatí Trojky, súťažíme v ňom od roku 1994. Podstata je jednoduchá - každý viaže 6 uzlov z Nováčikovskej na čas, najprv normálne, potom poslepiačky. Na jeden uzol je limit 30 sekúnd, ak to súťažiaci nestihne, píše sa mu tento čas. Pravidlá sa časom menili a vylepšovali, takže časy jednotlivých ročníkov sa nedajú porovnať - rozdiely sú napríklad v tom, či sa uzlovačka drží v ruke, alebo je položená, či sa lodný uzol nahadzuje alebo viaže a podobne.

Chronologický prehľad doterajších víťazov:

Čítať ďalej...

Tábory 3. oddielu chronologicky

Letné tábory sú najvýznamnejším podujatím oddielu počas skautského roka. S vývojom oddielu sa mení aj spôsob táborenia, varenia, program, know-how. Každý tábor bol niečím výnimočným, či už etapovkou, novou táborovou stavbou, nečakanými udalosťami, tak aby sme na to nezabudli, tu je prehľad:

Čítať ďalej...

Obrad skladania sľubu

Skaut, ktorý splnil nováčikovskú skúšku, spoznal skautský život dostatočnou dochádzkou na oddielové a družinové podujatia, žije sa podľa skautského zákona a je rozhodnutý v tom zotrvať a neustále na sebe pracovať, môže vodcu oddielu požiadať o skautský sľub. Možno to neurobí priamo, ale si sľub vypýta vzorným správaním - a vodca mu umožní sľubovať pri vhodnej príležitosti. Zvyčajne sú tieto príležitosti po slávnostných táborových ohňoch, niekedy však naši bratia sľubovali aj na Vianočnej nádielke alebo aj iných viacdňových výpravách.
Čítať ďalej...

Družiny

Oddiel tvoria 3 družiny, družinový systém sa začal praktizovať od januára 1994, kedy vznikli: Bobry (prvý radca bol Mirek Tóda), Medvede (Ján Cáfal - Mravko) a Jelene (Anton Farkaš - Prešmyk). Družiny stále zachovávajú svoje pokriky, symboly i farby.

Čítať ďalej...

Založenie a história v skratke

3.oddiel skautov v Košiciach vznikol v marci 1991. Zakladajúcimi činovníkmi boli bratia Adrián Lupán, Vojtech Kacsmarik a Ján Pučko. Oddiel patril spolu s košickou jednotkou a dvojkou do 1. zboru Košice a v lete 1991 mali tieto tri oddiely spolu 1. pamätný tábor na Tolhajskej. Od roku 1993 nesie oddiel názov Delfíny. Je zakladajúcim členom 68. zboru, ktorý vznikol v roku 2000.
Čítať ďalej...