Sľubovali v Trojke

Obrad skladania sľubu

Skaut, ktorý splnil nováčikovskú skúšku, spoznal skautský život dostatočnou dochádzkou na oddielové a družinové podujatia, žije sa podľa skautského zákona a je rozhodnutý v tom zotrvať a neustále na sebe pracovať, môže vodcu oddielu požiadať o skautský sľub. Možno to neurobí priamo, ale si sľub vypýta vzorným správaním - a vodca mu umožní sľubovať pri vhodnej príležitosti. Zvyčajne sú tieto príležitosti po slávnostných táborových ohňoch, niekedy však naši bratia sľubovali aj na Vianočnej nádielke alebo aj iných viacdňových výpravách.

 

V deň sľubu zvyčajne vodca rozhovorom s nádejným adeptom zhrnie v krátkosti čas, ktorý nováčik strávil v oddiele a naznačí mu, že nastala chvíľa potvrdenia skautských ideálov sľubom. Budúci skaut sa počas dňa odoberie na osamelé miesto, kde by sám mal uvažovať o tom, či je pripravený na tento vážny záväzok. Večer, po slávnostnom táborovom ohni, alebo pri ohníčku na sľubovom mieste, potom prebehne obrad zloženia skautského sľubu a nováčik sa stane členom svetového skautského bratstva. Pri tejto významnej príležitosti sú zvyčajne všetci skauti so sľubom v oddiele, sľub sa skladá vždy len do rúk vodcu oddielu, a to aj v prípade, že by bol prítomný činovník s vyššou funkciou. Okrem nováčika (alebo viacerých nováčikova naraz) a vodcu majú pri sľube pomocné úlohy aj vlajkonosič so štátnou vlajkou a uvádzač sľubujúcich - zvyčajne radca družiny, do ktorej nováčik patrí. Na podstavci je položená oddielová vlajka, na ktoré sa sľubuje nasledovným obradom:

Uvádzač (v pozore hlási vodcovi): Brat vodca. Nováčik z našej družiny, brat ..., spoznal medzi nami skautský život a rozhodol sa stať skautom.

 

Nováčik predstúpi pred vodcu.

 

Vodca (pýta sa nováčika): Rozhodol si sa stať skautom sám a dobrovoľne?

 

Nováčik: Áno.

 

Vodca: Vieš, čo je najväčšou hodnotou skauta?

 

Nováčik: Skautovi je česť nadovšetko.

 

Vodca: Poznáš skautský zákon a rozumieš mu?

 

Nováčik: Áno, rozumiem.

 

Vodca: Môžem sa spoľahnúť, že budeš po celý život dodržiavať svoj sľub?

 

Nováčik: Áno.

 

Vodca: Tak sľubuj.

 

Všetci prítomní stoja v pozore a zdravia skautským malým alebo stredným pozdravom. Nováčik položí prsty pravej ruky, zložené do malého pozdravu, na pásku svornosti na oddielovej vlajke, ľavou rukou chytí spodný cíp štátnej vlajky a sľubuje:

 

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl
- plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti
- pomáhať v každom čase svojim blížnym
- dodržiavať skautský zákon
(Veriaci dodávajú: tak mi Pán Boh pomáhaj)

 

Prítomní prestanú zdraviť.

 

Vodca: Brat ..., práve si sa stal skautom. Preto ťa s radosťou prijímam do svojho oddielu.

 

Nováčikovi vodca pripína skautský odznak.

 

Vodca: Brat ..., odteraz sú ti všetci skauti na svete bratmi a všetky skautky sestrami. Verím, že nezabudneš, že si svoj sľub skladal v oddiele Delfínov. Pamätaj, že si sľuboval na svoju česť pred týmito svedkami. Buď vzorom pre nováčikov v oddiele ale aj pre ostatných ľudí.

 

Nasledujú blahoželania, po nich sa obrad opakuje pre každého sľubujúceho zvlášť. Na záver sa spieva skautská hymna. Býva zvykom, že tí, ktorí sľubovali, počkajú pri ohníku, kým nedohorí, uvažujúc o ich ďalšom skautskom živote. Ráno si na pamiatku vezmú uhlík z pahreby.


Vlčiacke sľuby v 3. oddiele skautov
Dátum Meno Miesto sľubu
16. 7. 1994 Tomáš Kočuta - Pipo Polianka - tábor
22. 7. 1995 Ján Elečko Polianka - tábor
22. 7. 1995 Ján Vaškovič - Vagši Polianka - tábor
19. 7. 1997 Pavel Smejkal Betliar - tábor
5. 7. 1998 Ivan Danko Švedlár - tábor
13. 7. 1999 Jaroslav Krompaský Švedlár - tábor

Skautské sľuby v 3. oddiele skautov
Dátum Meno Miesto sľubu
10. 10. 1993 Ján Vinter - Johny Skalka, Kysak
11. 7. 1994 Roman Bognár - Makak Polianka - tábor
11. 7. 1994 Ján Cáfal - Mravko Polianka - tábor
11. 7. 1994 Martin Greškovič - Sauro Polianka - tábor
11. 7. 1994 Miroslav Tóda - Mirek Polianka - tábor
16. 7. 1994 Anton Farkaš - Prešmyk Polianka - tábor
12. 11. 1994 Miroslav Zbinovec - Drobec Mlynky - výprava
18. 3. 1995 Patrik Řezáč - Bubo Polianka - výprava
8. 7. 1995 Marek Kolesár - Uzol Polianka - tábor
22. 7. 1995 Tibor Mészáros - Fred Polianka - tábor
22. 7. 1995 Martin Cáfal Polianka - tábor
22. 7. 1995 Ladislav Dudáš - Topi Polianka - tábor
21. 7. 1996 Tomáš Vinter - Hrošík Polianka - tábor
21. 7. 1996 Martin Kolesár - Majster Polianka - tábor
23. 11. 1996 Peter Muriňák - Pepo Palcmanská Maša - výprava
19. 4. 1997 Karol Prešovský Palcmanská Maša - výprava
19. 4. 1997 Stanislav Piga - Švejk Palcmanská Maša - výprava
11. 7. 1997 František Bača Betliar - tábor
19. 7. 1997 Ján Vaškovič - Vagši Betliar - tábor
19. 7. 1997 Peter Sasák Betliar - tábor
5. 7. 1998 Vjačeslav Márkus Švedlár - tábor
5. 7. 1998 Radek Kaman Švedlár - tábor
13. 7. 1999 Marek Fodor - Bobor Švedlár - tábor
13. 7. 1999 Vladimír Jeleň Švedlár - tábor
13. 7. 1999 Marek Puhalla Švedlár - tábor
1. 4. 2000 Vladimír Bodnár Rejdová - výprava
1. 4. 2000 Dominik Reščák - Radar Rejdová - výprava
1. 4. 2000 Ján Elečko Rejdová - výprava
9. 7. 2000 Ivan Trejbal Švedlár - tábor
9. 7. 2000 Martin Kyjovský Švedlár - tábor
9. 7. 2000 Miroslav Kurimai Švedlár - tábor
16. 12. 2000 Tomáš Kočuta - Pipo Piecky - výprava
16. 12. 2000 Tomáš Dopirák - Kosit Piecky - výprava
16. 12. 2000 Martin Vitéz Piecky - výprava
16. 12. 2000 Vladimír Supik - Supo Piecky - výprava
júl 2001 Štefan Kolesár Švedlár - tábor
júl 2001 Ján Bodnár Švedlár - tábor
12. 7. 2002 Gabriel Vargovčík - Turbo Mníšek nad Hnilcom - tábor
12. 7. 2002 Richard Turcsányi - Ricky Mníšek nad Hnilcom - tábor
12. 7. 2002 Tomáš Rosival - Rosi Mníšek nad Hnilcom - tábor
12. 7. 2002 Jaroslav Krompaský Mníšek nad Hnilcom - tábor
12. 7. 2002 Peter Kurimský - Jaquo Mníšek nad Hnilcom - tábor
12. 7. 2002 Jakub Kyjovský Mníšek nad Hnilcom - tábor
20. 7. 2002 Miroslav Kirilák Mníšek nad Hnilcom - tábor
20. 7. 2002 Ivan Danko Mníšek nad Hnilcom - tábor
júl 2003 Peter Turcsányi - Frenchie Rakovec - tábor
júl 2003 Jozef Rabatin - Kreko Rakovec - tábor
19. 7. 2003 Dávid Merényi Rakovec - tábor
19. 7. 2003 Lukáš Martinovič-Husár Rakovec - tábor
14. 5. 2004 Michal Rovinský - Žabiak Jahodná - nočný pochod
24. 7. 2004 Róbert Peterčák - Diego Rakovec - tábor
24. 7. 2004 Martin Samuely - Miťo Rakovec - tábor
24. 7. 2004 Peter Danko - Bubu Rakovec - tábor
24. 7. 2004 Rafael Gáll Rakovec - tábor
26. 7. 2005 Ján Breza - Padre Švedlár - tábor
26. 7. 2005 Juraj Breza - Svišť Švedlár - tábor
26. 7. 2005 Michal Dudlák - Indi Švedlár - tábor
6. 7. 2005 Adam Ogurčák - Oggy Švedlár - tábor
6. 7. 2005 Jakub Klembara - Malta Švedlár - tábor
9. 7. 2006 Michal Fronc - Billy Čierna Lehota - tábor
9. 7. 2006 Peter Fabian - Fabo Čierna Lehota - tábor
9. 7. 2006 Maroš Fotta - 85 kg Čierna Lehota - tábor
7. 7. 2007 Marek Breza - Chevrolet Vislanka - tábor
7. 7. 2007 Dávid Štritz - Mantinel Vislanka - tábor
7. 7. 2007 Dávid Ogurčák - Joggy Vislanka - tábor
14. 7. 2007 Dominik Pásztor Vislanka - tábor
14. 7. 2007 Rámez Masri Vislanka - tábor
14. 7. 2007 Ján Pčolinský - Igi Vislanka - tábor
20. 10. 2007 Michal Fabian - MF Dubovica - výprava
20. 7. 2008 Radoslav Vasilev Rakovec - tábor
8. 8. 2009 Ondrej Šofranko Plavnica - tábor
  Ivan Dvorský  Plavnica - tábor 
24. 7. 2010 Vladimír Jacko Plavnica - tábor
24. 7. 2010 Ján Šudák Plavnica - tábor
19. 3. 2011 Gabriel Breza Zálom - trojdňová výprava
19. 3. 2011 Richard Prochyra Zálom - trojdňová výprava
19. 3. 2011 Pavol Hric Zálom - trojdňová výprava
5. 8. 2011 Peter Makláry Plavnica - tábor
5. 8. 2011 Jakub Koštial Plavnica - tábor
5. 8. 2011 Marek Skyba - Masky Plavnica - tábor
17. 12. 2011 Ján Paralič Borda - vianočná nádielka
17. 12. 2011 Ondrej Paralič - Matrix Borda - vianočná nádielka
17. 12. 2011 Ján Krupa Borda - vianočná nádielka
16. 7. 2012 Damián Mock Švedlár - tábor
16. 7. 2012 Jakub Sejna - Buko Švedlár - tábor
16. 7. 2012 Pavol Sklenka - Queščo Švedlár - tábor
17. 7. 2014 Andrej Pankuch - Andy Bajerovce - tábor
17. 7. 2014 Erik Takáč Bajerovce - tábor
17. 7. 2014 Dávid Stankovič Bajerovce - tábor
17. 7. 2014 Csaba Harsányi Bajerovce - tábor
leto 2015 Mock Timotej Rejdová - tábor

3. oddiel skautov Delfíny

 • Založený: 1991
 • Klubovňa: Jesenná 3 (vchod z dvora)
 • Určený pre: chlapcov vo veku 11 - 15 rokov (6. - 9. ročník ZŠ)
 • Facebook - neverejná skupina

Vodca oddielu:

 • Richard Gavrecký
 • Tel: +421 951 585 004
 • E-mail: risko.gavro@gmail.com

Družiny:

Medvede:

 • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
 • radca Ľudovít Ján Čalfa

Bobry:

 • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
 • radca Dominik Vattai

Raky:

 • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
 • radca Filip Zniszczol - Ducky

Jelene:

 • schôdzky vo štvrtok 16:00 - 18:00
 • radca Jakub Hajduk