Registrácia - poplatok pre národnú uroveň SLSK

V našom zbore (a nielen v našom, samozrejme) zbierame dva druhy poplatkov:

 • mesačné členské príspevky - tie sú príjmom zboru, z toho hradíme naše výdavky, napríklad prevádzku klubovní,
 • registračné príspevky - tie sú zbierané raz ročne, po vyzbieraní ich v plnej výške odvádzame na Ústredie Slovenského skautingu. O nich bude reč.

Výšku registračného príspevku určuje národná úroveň Slovenského skautingu. Ona aj určuje prípadné zľavy pre sociálne znevýhodnených členov a pre členov z viacdetných rodín. Určuje aj termíny (zvyčajne 31. 1. v danom roku) a pravidlá, ktoré ako zbor musíme dodržať.

Registráciu sme si navyše nevymysleli my (ani ako zbor, ani ako Slovenský skauting). Je to tiež požiadavka Ministerstva školstva, ktoré (aj) na základe členstva finančne podporuje detské a mládežnícke organizácie na Slovensku.

Úvodné upozornenie

Registrácia a registračný poplatok nie sú to isté ako mesačné členské príspevky. Registrácia sa obnovuje každý kalendárny rok. Takže toto sú informácie o registrácii.

Výška registračného poplatku

Základný registračný poplatok je 18,- €. Registrujú sa nielen členovia oddielov, ale aj všetci činovníci, teda vodcovia a ich zástupcovia.

Pre znevýhodnených členov ostáva registračný poplatok naďalej nezmenený - vo výške 1 €. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii a prijímajúcich sociálne služby. Je potrebné priložiť k registrácii potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad, príp. čestné vyhlásenie.

Rodinná zľava – Rodiny s 3 a viac registrovanými členmi, pričom aspoň jeden z registrovaných členov nedovŕšil 18 rokov, majú zvýhodnenú výšku poplatku Slovenskému skautingu a to nasledovne: prvý člen – normálny poplatok, druhý člen – normálny poplatok, tretí a každý ďalší člen (ak sú to deti) – 1 €. Zľava sa vzťahuje iba na členov, ktorí nedovŕšili 18 rokov. (Napr. rodina s 1 dieťaťom do 18 rokov = 18+18+1 = 37 €, rodina so 4 deťmi = 18+18+1+1+1+1 = 40€, rodina so 4 členmi, ale len jedno je dieťa = 18+18+18+1 = 55 €, len 3 deti bez registrovania rodičov = 18+18+1 = 37 €).

Viacdetná rodina – Členovia z viacdetných rodín (rodina s 3 a viac registrovanými deťmi do 18 rokov) majú nárok na zvýhodnenú výšku členského. Poplatok bude v tomto prípade vypočítaný: prvé dieťa – 18 €; druhé dieťa – 18 €; tretie dieťa a každé ďalšie dieťa – 1€ (Príklad: rodina s 3 deťmi do 18 rokov = 18+18+1 = 37€, alebo rodina s 5 deťmi = 18+18+1+1+1 = 39 €).

K zvýhodnenému členskému poplatku sa viažu v plnej miere všetky oprávnenia vychádzajúce z riadneho členského poplatku (úrazové poistenie, časopisy, zľavy na preukaz).

Takže teraz zasadne rodinná rada a spočíta, koľko detí a koľko dospelých sa bude registrovať na tento rok. Vezmú sa do úvahy prípadné zľavy a dospeje sa k výslednej sume poplatku. Pred platením ešte skontroluje zoznam tých, čo už zaplatili, nech nedôjde k duplicite alebo k omylom.

Tu je zoznam tých, čo zaplatili registračný poplatok (treba zadať prihlasovacie meno a heslo).

Kedy treba uhradiť registračný poplatok:

Počas roka sú tri základné termíny na registráciu - hlavná je januárová registrácia, potom predtáborová a napokon októbrová. Kto teda nestihne registráciu, prípadne príde do oddielu v priebehu roka, registrujeme ho neskôr, napríklad pred táborom. Odporúčam ale registrovať sa čím skôr - v hre sú rôzne zľavy, časopis, tak nech zbytočne o ne dieťa nepríde.

Špeciálne je registrácia dôležitá pri obnovení činnosti - predpokladáme, že tak, ako minulý rok, aj teraz budeme môcť mať program len pre našich členov a možno nebudeme môcť ani prijímať nováčikov. Aj preto je dôležité registrovať sa včas.

Registračný poplatok teda treba uhradiť:

 • v prípade hlavnej, januárovej registrácie do 20. 1. 2024,
 • v prípade doregistrácie pred táborom do 25. 6. 2024 (účastník tábora musí byť registrovaný),
 • v prípade októbrovej doregistrácie do 15. 10. 2024 (platí pre nováčikov, ktorí prišli počas septembra a októbra a chcú sa registrovať na kalendárny rok 2024, hoci len na pár mesiacov).

Kam treba uhradiť registračný poplatok:

 • výhradne na náš zborový účet:

  Majiteľ účtu: Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice
  IBAN: SK6083300000002700456024
  BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX
  Suma: za všetkých registrovaných v rodine naraz
  Variabilný symbol: 50032024
  Správa pre používateľa: Mená a priezviská registrovaných

Registračné údaje o členoch:

Ak sa ide registrovať nový člen (teda v minulosti nebol registrovaný), musí najneskôr k dátumu zaplatenia registračného poplatku odovzdať svojmu vodcovi prihlášku (registračnú kartu člena oddielu). Tieto karty odovzdávajú nováčikovia priebežne, takže hádam s tým nebude problém a všetci už kartu odovzdali. Odovzdanie karty si treba prípadne overiť u vodcov.

V prípade rodičov a dospelých, aj ich údaje potrebujeme, ale vyriešime to mailami, nemalo by toho byť veľa. Takže pre dospelých - ak sa idete u nás registrovať, pošlite nám o tom e-mail na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. vyriešime to.

Keď budeme mať na účte peniaze za všetkých, posielame ich obratom na ústredie Slovenského skautingu.