Výlet 3. oddielu skautov na Stádlo (2.6.2024)

Milí skauti, v nedeľu 2.6.2024 sa spoločne vyberieme na Stádlo.

Zraz: Nedeľa 6:40 na Železničnej stanici.

Predpokladaný návrat: Nedeľa 14:59, Železničná stanica.

So sebou:

 • preukážka na zľavu na vlak,
 • pevnú obuv (ideálne vibramy),
 • do rezervy tričko a ponožky,
 • pokrývku hlavy,
 • jedlo a pitie na celý deň,
 • napredovanie (brožúrka), skautská šatka,
 • KPZ.

Predpokladaná trasa: Haniska pri prešove - Stádlo - Kendice

Zodpovedné osoby: 

 • Richard Gavrecký - Maki: 0951 585 004
 • Filip Zniszczol - Ducky: 0907 701 733

Tešíme sa na teba!

Vedenie Delfínov

3. oddiel skautov Delfíny

 • Založený: 1991
 • Klubovňa: Jesenná 3 (vchod z dvora)
 • Určený pre: chlapcov vo veku 11 - 15 rokov (6. - 9. ročník ZŠ)
 • Facebook - neverejná skupina

Vodca oddielu:

 • Richard Gavrecký
 • Tel: +421 951 585 004
 • E-mail: risko.gavro@gmail.com

Družiny:

Medvede:

 • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
 • radca Ľudovít Ján Čalfa

Bobry:

 • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
 • radca Dominik Vattai

Raky:

 • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
 • radca Filip Zniszczol - Ducky

Jelene:

 • schôdzky vo štvrtok 16:00 - 18:00
 • radca Jakub Hajduk