Dá sa na skauting použiť vzdelávací poukaz?

Nie, nedá sa to. Podľa zákona č.597/2003 Z. z.:

Pri uskutočňovaní systému financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami sa využívajú vzdelávacie poukazy (§ 10 nariadenia). Vzdelávací poukaz reprezentuje ročný príspevok zo štátneho rozpočtu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka základnej školy alebo strednej školy, ktoré sa uskutočňuje
  • v základných školách,
  • na stredných školách,
  • v školských zariadeniach.
Záujmové vzdelávanie poskytované školami a školskými zariadeniami je pravidelná záujmová činnosť organizovaná pre žiakov základných škôl a stredných škôl v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku, evidovaná v predpísanej pedagogickej dokumentácii školy alebo školského zariadenia.

Slovenský skauting nie je škola ani školské zariadenie.