Kto sa o deti stará?

Základná jednotka je družina. Má 5 – 8 členov a vedie ju radca. Je to 14 – 16 ročný chlapec (dievča), ktorý zložil skautský sľub a je absolventom zborového kurzu pre prácu s deťmi – radcovského kurzu.

Viac družín (obvykle tri) tvorí oddiel. Vodca oddielu je dospelý a má potrebnú vodcovskú kvalifikáciu - Lesnú školu, ktorá pozostáva zo zdravovedy, pedagogiky, psychológie, organizačnej a tímovej spolupráce, právnych predpisov, zásad bezpečnosti a pod. Vodca tiež absolvoval Kurz prvej pomoci SČK. Svoju kvalifikáciu si dopĺňa priebežne na ďalších kurzoch.

Na stránkach Slovenského skautingu sa dozviete viac o skautskom vzdelávaní a o lesných školách .