Up

2 percentá

Dokumenty na poukázanie 2 % dane z príjmu.

2 % - 2023 - vyhlásenie poukázania pre fyzické osoby

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie uplynulého roka, ktoré treba vyplniť a podať do 30. 4. na miestne príslušný daňový úrad alebo do 20. 4. členom zborovej rady (teda vodcom oddielov - my to už pošleme na DÚ). K tomuto vyhláseniu treba pripojiť aj Potvrdenie o zaplatení dane.

Tento pdf súbor je editovateľný, takže údaje sa dajú vypísať na počítači a potom celý súbor vytlačiť. Samozrejme je možné súbor najprv vytlačiť a údaje vypísať ručne perom.
2 % - 2023 - infoleták o našom zbore

Leták, v ktorom sa náš zbore predstavuje - kto sme, čo robíme a na čo získané peniaze použijeme.

 
 
Powered by Phoca Download