Up

2 percentá

Dokumenty na poukázanie 2 % dane z príjmu.

2 % - 2021 - infoleták o našom zbore

Leták, v ktorom sa náš zbore predstavuje - kto sme, čo robíme a na čo získané peniaze použijeme.

2 % - 2021 - potvrdenie o zaplatení dane

Zamestnanci väčšinou dostávajú toto potvrdenie o zaplatení dane už vyplnené a podpísané od svojho zamestnávateľa.

Potvrdenie treba priložiť k Vyhláseniu o poukázaní 2 percent.

Tento pdf súbor je editovateľný, takže údaje sa dajú vypísať na počítači a potom celý súbor vytlačiť. Samozrejme je možné súbor najprv vytlačiť a údaje vypísať ručne perom.

2 % - 2021 - vyhlásenie poukázania pre fyzické osoby

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie uplynulého roka, ktoré treba vyplniť a podať do 30. 4. na miestne príslušný daňový úrad alebo do 20. 4. členom zborovej rady (teda vodcom oddielov - my to už pošleme na DÚ). K tomuto vyhláseniu treba pripojiť aj Potvrdenie o zaplatení dane.

Pozor, zmenil sa zákon, preto v riadku 13 (Suma do výšky 2%, resp. 3% zo zaplatenej dane z r. 12 (minimálne 3 eurá)) treba vypočítané 2 % zaokrúhľovať na eurocenty matematicky (0-4 nadol, 5-9 nahor) a nie tak, ako je v legende, teda len nadol.

Príklad: ak niekomu vyjdú 2 % povedzme 25,126 €, zaokrúhli to na 25,13 € (po starom by to bolo 25,12).

Tento pdf súbor je editovateľný, takže údaje sa dajú vypísať na počítači a potom celý súbor vytlačiť. Samozrejme je možné súbor najprv vytlačiť a údaje vypísať ručne perom.

 
 
Powered by Phoca Download