Prijímame nováčikov na skautský rok 2024/25

V našich štyroch oddieloch máme pár voľných miest pre nových členov a teraz je šanca sa prihlásiť. Počas školského roka už nových členov spravidla neprijímame.

Najmladší členovia sú v 4. oddiele vĺčat, deti tam sú vo veku 8 - 11 rokov (3. - 5. ročník ZŠ). Deti vo veku od 12 rokov sú v 3. oddiele skautov, v 8. oddiele skautov a skautiek a v 9. oddiele skautiek.

Skautský rok je zhodný so školským rokom, s činnosťou teda začíname v septembri, končíme v júni a v júli je skautský tábor. Viac o tom, čo je to zbor, oddiel, aká je naša činnosť, kedy sa stretávame a podobne, si môžete prečítať napríklad v Manuáli skautského rodiča.

Pre budúcich nováčikov je tu odkaz na formulár, ktorý treba vyplniť do 30. 6. 2024 vrátane:

Formulár pre záujemcov o vstup do našich oddielov

Na základe odpovedí a počtu voľných miest sa rozhodneme, aký bude ďalší postup - koho vezmeme, koho určíme za náhradníkov a podobne. Treba, aby formulár vyplnili aj tí, ktorí sa medzičasom prihlásili emailom niektorému z našich vodcov.

 

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu