VSO olympiáda v Prešove 18. 5. 2024

V sobotu sa do Prešova na olympiádu vyberie menšia delegácia z nášho zboru – mix z troch oddielov: 3., 4. a 8.

Zraz: 7.25 na AS

Miesto konania: ZŠ Ľubotice, Strážnická 26, 080 06 Prešov (Nižná Šebastová)

Čas trvania akcie: 8.30/9.30 – 16:00

Predpokladaný príchod do Košíc: 18.30 na AS

Poplatok za akciu: 5 €

Čo so sebou:

 • skautská šatka
 • športové oblečenie a čisté tenisky do telocvične
 • fľaša s vodou
 • jedlo na celý deň
 • 2 € na MHD v Prešove (mince do au)
 • 5 € ako poplatok za akciu
 • nabitá karta na bus alebo 5 €


Zabezpečené tam budeme mať nejaké nápoje (voda, čaj, káva) a malé občerstvenie (z ktorého sa môžeme občerstviť, nie najesť!).

Na súťaž máme nahlásené dva tímy – vytvorili sme ich podľa veku. Jednotlivé tímy sa budú rozlišovať špeciálnym kúskom oblečenia takto:

 • vlčiacky tím Rangiferovci: Hlieb Plakhotin, Radko Šmida, Michal Sobek, Zorka Kapinosová, Ema Vojanská, Radko Bakši. Rozlišovacie oblečenie: žlté tričko (môže byť vlčiacke),
 • skautský tím Biele vrany: Martin Petrovaj, Daniel Šmida, Ján Lehotai, Ján Vinter, Martin Kapinos, Filip Vojanský, Stanislav Šoltés. Rozlišovacie oblečenie: biele vysoké ponožky (štulpne).

Dozor na akciu zabezpečuje 4. oddiel. Hlavná vedúca: Lucia Bakšiová (0915 546 656).


Tešíme sa na všetkých.

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

 • Založený: 2000
 • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
 • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
 • E-mail: 68zbor@scouting.sk
 • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

 • 5. oddiel priateľov skautingu