Miesto a cena stanových táborov 3., 8 a 9. oddielu 2024

Informácie o táboroch 3., 8. a 9 oddielu.

Miesto tábora 3., 8. a 9. oddielu

Tábor sa uskutoční v údolí západne od obce Rejdová. Tu je mapa tábora a jeho okolia.

Na tomto jednom táborisku sa vystriedajú dva oddiely - najprv bude táboriť 9. oddiel skautiek s 8. oddielom skautov a skautiek a po nich nastupujú skauti z 3. oddielu.

Potrebné tlačivá na stiahnutie sa nachádzajú na tejto stránke.

Cena tábora 3., 8. a 9. oddielu

Snažíme sa pomôcť viacpočetným rodinám a rodinám so zlou finančnou situáciou, a to formou zľavnených cien pre radcov, súrodencov a sociálne prípady:

 • Radcovia našich družín majú zľavu zo základného poplatku. O tom, kto bude na tábore radcom družiny, a teda bude platiť radcovskú cenu, rozhoduje vodca oddielu, pred platením si to u neho overte.
 • Súrodenecká zľava sa poskytuje dvom a viacerým deťom z jednej rodiny, ak sa zúčastnia na niektorom z táborov 68. zboru ako účastníci (nie vedúci). Zľavnená suma platí pre každého zo súrodencov.
 • Aby bol uznaný nárok na sociálnu cenu, musí rodič do 31. 5. 2024 o to písomne (stačí e-mailom) požiadať a doložiť potvrdeniami (foto, sken) o finančnom stave rodiny (napr. poberanie sociálnych dávok, nezamestnaní rodičia a pod.) Zborová rada si vyhradzuje právo rozhodnúť o každom prípade takejto žiadosti individuálne v závislosti od správania a dochádzky člena a od počtu prijatých žiadostí.

Zľavy nemožno kombinovať (napríklad súrodenecká a radcovská) - treba si vybrať len jednu (zvyčajne tú najvýhodnejšiu). Ak teda je napríklad jeden zo súrodencov vodca alebo radca, druhý súrodenec nemá nárok súrodeneckú zľavu.

Ceny pobytov

3. oddiel skautov,
chlapci vo veku 11 - 17 rokov
(16. 7. - 31. 7.) 
základná
cena
radca súrodenecká
cena
sociálna
cena
Cena pri pobyte na celom tábore 270,- € 170,- € 250,- € 200,- €
Cena na 1 deň pri pobyte 1 - 5 dní 24,- € 24,- € 24,- € 22,- €
Cena na 1 deň pri pobyte 6 - 10 dní 21,- € 18,- € 20,- € 18,- €
Cena na 1 deň pri pobyte 11 - 15 dní 18,- € 12,- € 16,- € 14,- €

 

8. oddiel skautov a skautiek,
9. oddiel skautiek
,
dievčatá a chlapci vo veku 10 - 17 rokov
(2. 7. - 16. 7.) 
základná
cena
radca súrodenecká
cena
sociálna
cena
Cena pri pobyte na celom tábore 250,- € 155,- € 230,- € 180,- €
Cena na 1 deň pri pobyte 1 - 5 dní 24,- € 24,- € 24,- € 22,- €
Cena na 1 deň pri pobyte 6 - 10 dní 21,- € 21,- € 20,- € 18,- €
Cena na 1 deň pri pobyte 11 - 14 dní 18,- € 12,- € 16,- € 14,- €

 

Za prvý deň sa považuje deň nástupu do tábora bez ohľadu na čas nástupu, rovnako za posledný deň sa považuje deň odchodu z tábora bez ohľadu na čas.

Čo je v cene zahrnuté?

 • strava 5 x denne, pitný režim,
 • ubytovanie v podsadových stanoch,
 • doprava osobnej batožiny (veľký batoh + 1 banánová škatuľa) do tábora a z tábora,
 • programový a tábornícky materiál,
 • cestovné (Košice - tábor) v prvý deň do tábora a v posledný deň z tábora. Vo všeobecnosti platí, že ak dieťa prichádza do tábora neskôr, alebo odchádza skôr, cestovanie riešia jeho rodičia vo vlastnej réžii a na vlastné náklady.

Čo v cene nie je zahrnuté?

 • registrácia - tábory môžeme robiť len pre našich členov a teda každý účastník musí byť zaregistrovaný v Slovenskom skautingu (registračný poplatok 18,- €), registrácia sa obnovuje každý rok,
 • tábornícke vybavenie účastníka - spací vak, karimatku, oblečenie, obuv, skautskú rovnošatu a ostatné osobné vybavenie si zabezpečuje každý sám.

Spôsob úhrady ceny pobytu v skautskom tábore

 • Stanovenú sumu treba zaplatiť výhradne na účet zboru.
 • V prípade platieb za viac detí naraz je potrebné, aby sa nemiešali platby medzi oddielmi. Napríklad ak platíte za syna v 4. oddiele a dcéru v 9. oddiele, vykonajte tie platby zvlášť. Ak by boli obe deti z jedného oddielu, môžete to urobiť ako jednu platbu.

Bankové spojenie:

Názov účtu: Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice
IBAN/SWIFT: SK6083300000002700456024 / FIOZSKBAXXX
Konšt. symbol:  0308
Variabilný symbol: 50022024
Správa pre prijímateľa:

 • pre účastníka tábora 3. oddielu: 3-T-priezvisko meno
 • pre účastníka tábora 8. oddielu: 8-T-priezvisko meno
 • pre účastníka tábora 9. oddielu: 9-T-priezvisko meno

Termín úhrady:

Poplatok treba uhradiť do 10. 6. 2024.