V roku 2013 sme získali na nákladne rekonštruovali klubovňu pre 3. oddiel na Jesennej 3. Teraz musíme výrazne šetriť. Zborová rada vyzerá takto:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Ekonómka, zástupkyňa vodcu zboru: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Peter Fabian
Vodca 4. oddielu: Michal Tirpák
Vedúci 5. oddielu: Ing. Peter Fabian st.
Vodca 6. oddielu: Bc. Ján Breza
Vodkyňa 9. oddielu: Bc. Simona Marenčíková

Teraz tu máme výraznú zmenu vo vedení oddielov, novým členom je Mišo Tirpák, ktorý sa stal vodcom 4. oddielu. Vinterovci majú na starosti minivĺčatá (predškoláci). Na podporu plnenia odboriek spúšťame činnosť krúžkov - zatiaľ turistický a prvej pomoci. Zborová rada má teraz 7 členov:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Zástupca vodcu zboru, hospodár, vodca 6. oddielu: Bc. Ján Breza
Ekonómka: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Peter Fabian
Vodca 4. oddielu: Michal Tirpák
Vedúci 5. oddielu: Ing. Peter Fabian st.
Vodkyňa 9. oddielu: bc. Simona Marenčíková

Na zborovej schôdzi 11. 1. 2013 sa mení sa vedenie 4. oddielu, veľká vďaka za odvedenú robotu patrí Kune a Ivke. Zborová rada má teraz 8 členov:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Zástupca vodcu zboru, hospodár: Bc. Ján Breza
Ekonómka: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Peter Fabian
Vodkyňa 4. oddielu: Mária Čekaňáková
Vedúci 5. oddielu: Ing. Peter Fabian st.
Vodkyňa 6. oddielu: Simona Marenčíková
Vodkyňa 9. oddielu: Mária Sklenková

Do rady pribudla Simona Marenčíková ako vodkyňa 6. oddielu. Zborová rada má teraz 8 členov:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Zástupca vodcu zboru, hospodár: Bc. Ján Breza
Ekonómka: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Peter Fabian
Vodkyňa 4. oddielu: Jana Kunová
Vedúci 5. oddielu: Ing. Peter Fabian st.
Vodkyňa 6. oddielu: Simona Marenčíková
Vodkyňa 9. oddielu: Mária Sklenková

 

Hospodárom zboru sa stal Ján Breza - Padre. Zborová rada má teraz 7 členov:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Zástupca vodcu zboru, hospodár: Ján Breza
Ekonómka, vodkyňa 6. oddielu: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Peter Fabian
Vodkyňa 4. oddielu: Jana Kunová
Vedúci 5. oddielu: Ing. Peter Fabian st.
Vodkyňa 9. oddielu: Mária Čekaňáková

 

Zmeny nastali na poste vodcu 6. oddielu. Zborová rada má teraz 6 členov:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Ekonómka, vodkyňa 6. oddielu: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Ján Breza (odstúpil 31. 8. 2011)
Peter Fabian (kooptovaný 1. 9. 2011)
Vodkyňa 4. oddielu: Jana Kunová
Vedúci 5. oddielu: Ing. Peter Fabian st.
Vodkyňa 9. oddielu: Mária Čekaňáková

 

Zmeny nastali na postoch vodkýň 4. a 9. oddielu. Zborová rada má teraz 8 členov:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Zástupkyňa vodcu zboru: bc. Ivana Mihaliková (odstúpila 25. 11.2010)
Ekonómka: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Ján Breza
Vodkyňa 4. oddielu: Jana Kunová
Vedúci 5. oddielu: Ing. Peter Fabian st.
Vodca 6. oddielu: bc. Róbert Broniševský
Vodkyňa 9. oddielu: Mária Čekaňáková

 

Zborová rada sa na svojom zasadnutí 18. 3. 2010 opäť významne zmenila, rozšírila sa o vedúceho 5. oddielu - klubu priateľov skautingu - p. Petra Fabiana st.:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Zástupkyňa vodcu, vodkyňa 4. oddielu: Ivana Mihaliková
Ekonómka: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Ján Breza
Vedúci 5. oddielu: Ing. Peter Fabian st.
Vodca 6. oddielu: Róbert Broniševský
Vodkyňa 9. oddielu: Marína Kissová

 

Zborová rada sa na zborovej schôdzi významne zmenila, keďže zo zboru vystúpil 7. oddiel. Inak pokračovala v pôvodnom zložení:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Zástupkyňa vodcu, vodkyňa 4. oddielu: Ivana Mihaliková
Ekonómka: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Ján Breza
Vodca 6. oddielu: Róbert Broniševský
Vodkyňa 9. oddielu: Marína Kissová

 

Zborová rada sa na zborovej schôdzi 31. 8. 2009 menila len minimálne - zmenil sa vodca roverského oddielu. Schôdze sa zúčastnili i významní skauti z našej oblasti - s. miestonáčelníčka M. Slivková - Zváračka, br. zástupca oblastného vodcu D. Slivka - Xavier a oblastný ekonóm br. J. Mikloš - Mufo. Na ďalšie obdobie je rada v zložení:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Zástupkyňa vodcu, vodkyňa 4. oddielu: Ivana Mihaliková
Ekonómka: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Ján Breza
Vodca 6. oddielu: Róbert Broniševský
Vodca 7. oddielu: Peter Bujňák
Vodkyňa 9. oddielu: Marína Kissová