Zborová rada od 3. 9. 2018

Zborová schôdza 3. 9. 2018 zúžila počet členov, na svoje funkcie rezignovali Michal Tirpák, Katarína Sklenková a Peter Fabian. Novou vodkyňou 4. oddielu sa po kooptovaní stala Adriána Čikotová, vodcu roverov a oldskautov zatiaľ nemáme. Zborová rada:

Vodca zboru: Ing. Ján Breza
Štatutár, ekonóm: Mgr. Ján Vinter
Zástupca vodcu zboru: Bc. Michal Fabian
Vodca 3. oddielu: Vladimír Jacko
Vodca 4. oddielu: Adriána Čikotová
Vodca 5. oddielu: -
Vodkyňa 6. oddielu: -
Vodkyňa 9. oddielu: Mgr. Jana Vinterová

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu