Skautský pretek 4. 5. 2024

Milé skautky a skauti, čaká nás tradičná akcia – skautský pretek pre naše družiny z 3., 8. a 9. oddielu. Uskutoční sa v sobotu 4. 5. na lúkach nad Hrešnou. Hrá sa už tradične o putovnú placku.

Súťažiť budú hliadky, ktorých členovia sú z jednej družiny. Jedna družina môže postaviť aj viacero hliadok.

Odchod je autobusom č. 29, zraz je na Staničnom námestí, cestuje sa takto:

 • organizátori – zraz o 7.30, autobus odchádza 7.50,
 • 8. a 9. oddiel – zraz o 8.00, autobus odchádza 8.20,
 • 3. oddiel – zraz o 8.30, autobus odchádza 8.50.

Návrat do Košíc okolo 17.00 autobusom č. 29 (dá sa vystúpiť na ktorejkoľvek zastávke).

Obsahom preteku budú znalosti z Nováčika doplnené o vedomosti zo skautského chodníka, tu je náčrt, aby sa hliadky vedeli dobre pripraviť:

 • založenie ohňa,
 • skautský zákon, sľub, heslo, princípy,
 • skautská rovnošata, nášivky, ich význam a symbolika,
 • skautská história,
 • základné uzly,
 • prvá pomoc,
 • práca s mapou, mierka, vrstevnice,
 • orientovanie sa v mape Košíc (mestské časti, významné objekty, turistické ciele),
 • stavba stanu,
 • lúčne rastliny
 • a ešte pár prekvapení.

So sebou: športové oblečenie, skautská šatka, uzlovačka, KPZ (skontrolujte si zápalky!), skautský zápisník, písacie potreby, jedlo a pitie na celý deň, pršiplášť, 2 lístky MHD alebo nabitá kartička/mesačník.

Viac o skautských pretekoch a ich histórii je v tomto článku.

Tešíme sa na vás.

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

 • Založený: 2000
 • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
 • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
 • E-mail: 68zbor@scouting.sk
 • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

 • 5. oddiel priateľov skautingu