Aristo

Aristo je zborová súťaž s netradičnými úlohami, v ktorej rozhoduje obratnosť, fyzická sila, ale aj rozum, pohotovosť a zohratosť družstiev. Názov je podľa Aristotela - azda najvýznamnejšieho filozofa staroveku. Hrávame ju od roku 1997 (teda ešte z obdobia pred vznikom zboru) zhruba každý druhý rok.

Inšpirácia

V roku 1990 vznikla televízna súťaž Pevnosť Boyard, ktorá si podmanila mnoho divákov a jej popularita stála za zrodom súťaže Kľúč od pevnosti Stará Ľubovňa. Tú od roku 1995 usporadúva Centrum voľného času v Starej Ľubovni, ako to vyzeralo napríklad v roku 2017, je v tomto článku na ich webe. Aj naši skauti z 3., 9. a 7. oddielu dali počas rokov 1995 - 2005 dokopy niekoľko družstiev a zmerali si sily s výbermi stredných škôl z celého Slovenska. Výsledky neboli nejaké svetoborné (maximum bolo 2. miesto v roku 1996), súťaž bola ale zaujímavá a zapojili sme ju i do nášho programu. Úplne prvýkrát sa objavila na tábore 1996 na Polianke pod názvom Hradný deň, no a rok neskôr, na jeseň 1997, sme ju už hrali pod názvom Aristo. Tohto prvého Arista sa zúčastnili 1. a 9. oddiel skautiek a 3. a 7. oddiel skautov - tieto štyri oddiely potom stáli pri vzniku nášho 68. zboru v roku 2000. Mimochodom, Aristo bolo v tom čase pravidelnou súčasťou programu táborov 9. oddielu skautiek.

Lokalita

Aristo stabilne hráme v Čermeľskom údolí na lúke, ktorá kedysi mala názov Areál zdravia (aspoň tak sa traduje). Je zhruba 500 metrov pred areálom Alpinka. A práve na nej sme Aristo v roku 2014 za dažďa výnimočne hrali.

Stručné pravidlá a hodnotenie

Súťažiaci (zvyčajne členovia 3., 4. a 9. oddielu) sú pomiešaní a podelení do 4-členných družstiev, snažíme sa o to, aby boli družstvá rovnocenné. Na lúke a v blízkom lese je 10-15 stanovíšť, na ktorých družstvá po jednom plnia úlohy. Niekedy celé družstvo, niekedy len niektorí členovia. Každá úloha má svoj časový limit, ktorý treba stihnúť na to, aby bola úloha úspešne vyriešená. V prípade úspechu získava družstvo buď indíciu, alebo kľúč.

Indície slúžia na uhádnutie hesla. Napríklad - indície lopta, bránka, tráva, kopačka a jedenástka vedú k heslu futbal. Prvou úlohou družstva po skončení všetkých úloh je teda uhádnutie hesla.

V ďalšom poradí rozhoduje počet získaných kľúčov. Pri rovnosti kľúčov rozhoduje o víťazovi najmenší súčet časov pri riešení úloh.

Výber fotiek z niektorých ročníkov Arista

Príklad jednotlivých úloh

Pavučina

Úloha: V časovom limite sa musí družstvo dostať na druhú stranu „pavučiny“. Nikto sa jej nesmie dotknúť.

aristo-20075
aristo-20075 aristo-20075

Omar a Fatima

Úloha: V časovom limite musí dvojica naplniť vodou z potoka nádobu, ktorá je umiestnená v lese.

aristo-200710
aristo-200710 aristo-200710

Karavána

Úloha: Družstvo musí v časovom limite preniesť závažie na vyznačenú vzdialenosť. Ten člen družstva, ktorý drží závažie, sa nesmie pohybovať. Môžu si závažie len podávať. Ak závažie spadne, alebo ak sa súťažiaci, ktorý drží závažie, nedotýka obidvoma nohami pevnej podlahy, celé družstvo sa vráti znovu na štart, alebo sa k času pripočítajú trestné sekundy.

aristo-20067
aristo-20067 aristo-20067

Otec Furát

Úloha: Zástupca družstva musí v časovom limite uhádnuť hádanku.

Živý koberec

Úloha: Jeden člen družstva musí absolvovať v časovom limite určený úsek. Nesmie sa pri tom dotknúť zeme. Ostatní členovia pred ním zo svojich tiel vytvárajú živý koberec. Keď sa súťažiaci chodiaci po živom koberci dotkne zeme, vráti sa celé družstvo znovu na štart, alebo sa k času pripočítajú trestné sekundy. Disciplínu konči súťažiace družstvo tým, že sa ich chodiaci člen dostane za cieľovú pásku.

aristo-2012-18
aristo-2012-18 aristo-2012-18

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu