Vyzvedači

Táto celomestská hra je zaradená v programe 3. oddielu od jesene 1993. Pravidelne ju hráva na prelome novembra a decembra v tmavých uličkách centra Košíc. Od istého času sa k Trojke pripojil 9. oddiel a potom aj 7. oddiel. Cieľom hry je v prvom rade spoznanie všetkých zákutí nášho pekného historického centra a hlavne ide o tú históriu, ako o obchody s odevmi a putiky.
Otázky vo Vyzvedačoch by teda mali byť zamerané najmä na kultúru a dejiny Košíc. Keďže nie je možné urobiť všetky otázky na históriu a múzeá, samozrejme sú prípustné aj iné - dobré by bolo, aby obsahovali informácie užitočné pre skautov. Vhodnými objektmi sú teda obchody s literatúrou, mapami, športovými potrebami, kancelárskou a počítačovou technikou, školy, knižnice, divadlá, zdravotnícke zariadenia a podobne. Nevhodnými sú teda otázky typu "otváracie hodiny nočného klubu" a podobne. Samozrejme by nemalo chýbať pár otázok na pobavenie či preskúšanie zmyslov a pamäte. Objekty otázok by mali byť podľa možnosti čo najrovnomernejšie rozmiestnené po celom 4 časti, pretože Trojka má štyri družiny (od r. 2010). Každá družina má svoju farbu: Bobry - červená, Jelene - zelená, Medvede - modrá, Jastraby - žltá (aj už zaniknutá družina Kamzíky bola žltá).

Výsledky doterajších Vyzvedačov

Rok 1. miesto,
body
2. miesto,
body
3. miesto,
body
4. miesto,
body
2022 (s 9. odd.) Bobry, 622
Medvede, 529 Jelene, 398
Raky, 374
2021 sa nehralo (Covid-19)        
2020 sa nehralo (Covid-19)        
2019 (s 9. odd.) Jelene, 437
Medvede, 404
Bobry, 310 Jastraby, 264
2018 (s 9. odd.) Medvede, 381
Bobry, 308 Jelene, 277 Jastraby, 271
2017 (s 9. odd.) Bobry, 426 Jastraby, 399 Medvede, 332
Jelene, 230
2016 (s 9. odd.) Bobry, 338 Medvede, 304 Jastraby, 284
Jelene, 146
2015 (s 9. odd.) Medvede Bobry Jastraby Jelene
2014 (s 9. odd.) Jastraby, 198 Medvede, 166
Bobry, 142
Jelene, 124
2013 (s 9. odd.) Medvede Jastraby Jelene Bobry
2012 (s 9. odd.) Medvede, 298 Bobry, 290 Jelene, 234 Kamzíky, 166
2011 (s. 9. odd.) Medvede, 350 Jelene, 276 Bobry, 196 Kamzíky, 140
2010 (s 9. odd.) Bobry, 336 Medvede, 285 Jelene, 218 Kamzíky, 212
2009 (s 9. odd.) Bobry, 318 Medvede, 286 Jelene, 282  
2008 (s 9. a 7. odd.) Medvede, 436 Jelene, 376 Bobry, 338  
2007 (s 9. a 7. odd.) Jelene, 424 Medvede, 416 Bobry, 346  
2006 (s 9. odd.) Jelene, 374 Bobry, 302 Medvede, 280  
2005 (s 9. a 7. odd.) Jelene, 378 Medvede, 358 Bobry, 216  
2004 (s 9. odd.) Jelene Medvede Bobry  
2003 (s 9. odd.) Bobry, 266 Jelene, 258 Medvede, 256  
2002 (s 9. odd.) Medvede, 392 Bobry, 314 Jelene, 310  
2001 (s 9. odd.) Medvede, 306 Jelene, 282 Bobry, 188  
2000 (s 9. odd.) Jelene Bobry Medvede  
1999 (s 9. odd.) Jelene, 358 Medvede, 302 Bobry, 278  
1998 (s 9. odd.) Medvede, 336 Bobry, 330 Jelene, 216  
1997 (s 9. odd.) Jelene, 352 Bobry, 334 Medvede, 318  
1996 (so 7. odd.) Bobry, 228 Jelene, Medvede, 224  
1995 Jelene, 228 Medvede, 222 Bobry, 204  
1994 Medvede, 354 Jelene, 290 Bobry, 280  
1993 Medvede, 220 Bobry, 218 Jelene, 204  

Príprava a pravidlá hry

Mesiac pred termínom hry určí hlavný organizátor Vyzvedačov, ktorá družina bude v ktorom území. Družiny si potom vo svojom území pripravia 40 - 50 otázok (samozrejme sa zohľadňuje cieľ hry) a tieto otázky aj so správnymi odpoveďami odovzdajú v elektronickej podobe hlavnému šéfovi hry aspoň týždeň pred akciou. Družiny si pri tvorbe otázok nájdu aj hlavný stan, ktorý nahlásia vodcovi a ten pôjde spolu s družinou hlavný stan vybaviť a zaistiť, aby v čase konania Vyzvedačov bol otvorený a prístupný. Hlavný stan je verejne známy a netreba ho v cudzom území hľadať. Družiny pripravia aj značky a výkupné (zabezpečuje 9. oddiel) a odovzdajú ich organizátorom spolu s otázkami.

Organizátori skontrolujú otázky a vylúčia tie, ktoré sú nejasné alebo veľmi ťažko riešiteľné. Otázky potom rozdelia medzi ostatné tri družiny rovnomerne podľa obtiažnosti a podľa ulíc.

Príklad: Bobry pripravili 40 otázok, organizátori 2 vylúčili. Zvyšných 38 rozdelili tak, aby Medvede aj Jelene dostali otázky zo všetkých ulíc a aby na každej ulici mali zhruba rovnaký počet úloh. A aby tých otázok bolo pre obe družiny po 20, Jelene dostanú navyše ešte jednu otázku rovnakú, ako dostali Medvede, a naopak.

Ak teda každá družina pripraví 40 otázok, tak potom 15 z nich rieši jedna a 15 druhá súperiaca družina a 15 tretia, pričom, jednu otázku môžu mať 2 družiny. Každá družina takto dostane napr. 15 úloh od jedných, 15 od druhých a povedzme 10 od tretích, teda rieši 40 otázok. Organizátori tieto otázky pripravia každú na zvláštny papier tak, aby na papieri ostalo miesto na odpoveď. Zvlášť si pripravia kompletný zoznam otázok aj s odpoveďami. Každá otázka musí mať svoje číslo, aby sa na záver ľahšie skontrolovala jej odpoveď.

Pomôcky

plániky mesta (mapky) - pre každého hráča aj organizátora jeden, s farebne vyznačenými hranicami jednotlivých území.
značky, pre každého hráča jednu. Pripevňujú sa zatváracím špendlíkom na vetrovku tak, aby boli zreteľne viditeľné, veľkosť v priemere cca 6-10 cm. Bobry majú červený štvorec, Jelene zelený kruh, Medvede modrý trojuholník, Jastraby žltý obdĺžnik. Sú vystrihnuté z kartónu a mohli by byť polepené priesvitnou lepiacou páskou, aby dlhšie vydržali.
výkupné - papierové obdĺžniky (cca 3 x 6 cm). Každá družina by mala mať výkupného vo svojej farbe aspoň 10 x viac, ako je počet členov družiny.
otázky - každá družina pripraví cca 40 - 50 otázok zo svojho územia.
písacie potreby
• baterky, teplé oblečenie, olovrant, termoska s čajom...

Koľko trvá príprava hry - časy sú reálne a netreba ich podceňovať:

príprava 50 otázok v území (družina) 6 - 10 hod
spísanie 50 otázok do elektronickej podoby (družina) 2 - 3 hod
kontrola 150 otázok (vedúci hry) 2 hod
vybratie 50 otázok pre jednu družinu vrátane naformátovania, vytlačenia a narezania (vedúci hry) 2 hod
výroba výkupného a značiek (pre družinu) 2 hod
príprava znakov 1 hod
príprava plánikov a pamätných kartičiek 3 hod

Hracie územie

Aktualizujeme... Na požiadanie zašleme aktuálnu mapu mailom.

Hracie územie je v Starom meste a je ohraničené nasledujúcimi ulicami (preto si treba preštudovať pred hrou mapku). Hraničné ulice delíme na tie, v ktorých sa hrá na oboch stranách ulice (teda na párnych i nepárnych číslach) a na tie, kde sa hrá len na jednej strane.
Hraničné ulice s párnymi i nepárnymi číslami sú: Pribinova, Mojmírova, Timonova, Tajovského, Vrátna, Hradbová, Poštová, Vodná, Štefánikova. Na týchto uliciach sa teda hrá po celej ich šírke, dĺžka je vyznačená v mape.
Hraničné ulice len s párnymi alebo len s nepárnymi číslami sú: Hlavná, Mlynská (každá družina má buď párne, alebo nepárne), Námestie osloboditeľov, Protifašistických bojovníkov. Na týchto uliciach sa za platné územie počíta len chodník, ktorý prilieha k vnútru územia - napríklad teda cesta a parkoviská na Námestí osloboditeľov už do územia nepatria.
Neutrálne územie: je na Hlavnej ulici medzi oboma električkovými traťami. Električková trať je súčasťou neutrálneho územia, hraničná čiara je teda koľajnica bližšia k domom na Hlavnej ulici. Neutrálne územie je teda tá plocha Hlavnej ulice, kde stojí Immaculata, zverokruhová fontánka, divadlo, spievajúca fontána, Dóm a parčík pri kaplnke sv. Michala.

Bodovanie

Správne a úplne zodpovedaná otázka:
8 b
Čiastočne zodpovedaná otázka: 4 b
Jedno získané výkupné: 2 b
Hlavný stan, určená ulica aj číslo:
20 b
Hlavný stan, určená ulica: 10 b
Nájdený znak družiny, určená ulica aj číslo: 50 b
Nájdený znak družiny, určená ulica: 25 b

Pravidlá

Vlastná hra sa začína stretnutím o 13:30 v strede hracieho územia (pri Urbanovej veži). Ku družinám z Trojky budú pridelení členovia iných oddielov tak, aby sily boli vzájomne vyrovnané. Organizátori odovzdajú pripravené otázky, značky a výkupné. V každej družine musí byť zodpovednejší skaut, najlepšie radca, ktorý už hru hral a pozná pravidlá veľmi dobre, aby ich počas hry vedel vysvetliť aj nováčikom. Po rozdelení do družín organizátori ešte raz vysvetlia pravidlá, zvlášť sa kladie dôraz na bezpečnosť:

• Hra sa začína rozchodom o 13:55 do svojich hlavných stanov. O 14:00 môžu do iných území vyraziť prví vyzvedači. Pozor, tento čas nie je pevne stanovený, stanový ho pevne organizátor priamo v deň hry a je záväný
Nikto nesmie opustiť hracie územie (teda pohybovať sa mimo štyroch území družín) bez vedomia organizátorov. Jediná výnimka je neutrálne územie.
V hlavnom stane musí vždy niekto byť, najlepšie radca.
Radca musí vedieť o každom svojom členovi, kde sa práve nachádza. Kam šiel riešiť úlohu, alebo kam šiel strážiť. Mladší členovia družiny by mali chodiť po dvoch, alebo v sprievode skúsenejšieho skauta.
Vyzvedač odchádza zo svojho hlavného stanu s práve jedným papierikom, na ktorom je napísané znenie úlohy, ktorú musí vyriešiť. Nesmie mať pri sebe viac papierikov, ale môže si pamätať znenie iných otázok a tie popri tom tiež zodpovedať.
Na svoju misiu odchádza vyzvedač s troma výkupnými. Na územie súpera nesmie ísť bez výkupného. Na splnenie úlohy má približne pol hodiny, potom by sa mal vrátiť do svojho stanu a podľa pokynov radcu buď ísť na ďalšiu misiu, alebo ísť strážiť.
• Obranca, teda strážca, hliadkuje na svojom stanovišti (ulici) a chytá cudzích vyzvedačov. Ak niektorého chytí, vezme si od neho jedno výkupné a vyzvedača odvedie na hranicu územia. Pri chytaní sa spolieha na skautskú česť, že postačí dotyk, netreba vyzvedača vyslovene chytiť a držať. Vyzvedač sám má priznať, že bol chytený a potom už neklásť žiaden odpor a pokojne má odovzdať výkupné a ísť na hranicu územia. V prípade, že sa obranca a vyzvedač nevedia dohodnúť na tom, či došlo ku chyteniu, rozchádzajú sa bez toho, aby vyzvedač mal odovzdať výkupné.
• Vyzvedač, ktorý bol chytený, má teda menej výkupného. Ak mu ešte nejaké ostalo, môže zase skúsiť šťastie, ak nemá žiadne, musí sa vrátiť do svojho hlavného stanu.
Každý hráč musí byť zreteľne označený značkou a tú nemôže skrývať pod odev či zakrývať rukou. Značka je umiestnená na hrudi.
Mobilné telefóny je počas hry zakázané používať za účelom získania bodov (teda telefonovať si otázky a odpovede, informovať o rozmiestnení súperových hráčov, fotenie objektov odpovedí miesto napísania odpovede na papier a podobne.) Telefonovať so spoluhráčmi sa smie len v prípade nebezpečenstva.
• Vyzvedači popri riešení otázok hľadajú hlavné stany znaky súperov, najmä sledovaním obrancov, kde sa schádzajú. Aby bol hlavný stan znak určený presne, treba názov ulice a číslo.

Hra sa končí o 18:00, keď sa majú všetci vyzvedači stiahnuť do svojho územia. O 18:05 je zraz vo svojom hlavnom stane, odkiaľ sa všetci spolu vyberú na miesto zrazu. O 18:15 sa z miesta zrazu odchádza do klubovne, kde sa spracujú výsledky a spočítajú body. Organizátori odovzdajú družinám ceny a okolo 20:00 je definitívny koniec a rozchod.

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu