Indulona

Indulona je známy krém a okrem toho aj intelektuálno-duchovná víkendová akcia určená pre starších skautov, ktorí majú záujem vzdelávať sa a ochotu diskutovať na určené témy. Vymysleli ju v roku 2009/10 členovia roverskej družiny Havrany z nášho 68. zboru Biele vrany a inšpirovali sa Letnou univerzitou - tú organizuje Kolégium Antona Neuwirtha. Hlavnými organizátormi Indulon sú Jana Vinterová a Ján Breza.

O tom, ako tento víkendový kurz prebieha, kto tam prednáša a o čom sa diskutuje, je samostatná stránka

https://www.indulona.68zbor.sk.

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu