Zborová rada od 10. 1. 2014 do 2. 9. 2014

V roku 2013 sme získali na nákladne rekonštruovali klubovňu pre 3. oddiel na Jesennej 3. Teraz musíme výrazne šetriť. Zborová rada vyzerá takto:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Ekonómka, zástupkyňa vodcu zboru: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Peter Fabian
Vodca 4. oddielu: Michal Tirpák
Vedúci 5. oddielu: Ing. Peter Fabian st.
Vodca 6. oddielu: Bc. Ján Breza
Vodkyňa 9. oddielu: Bc. Simona Marenčíková

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu