Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/6/8/u50234/public_html/plugins/system/t3/includes/menu/megamenu.php on line 141
Miesto, termín a cena tábora v chate 4. oddielu 2024

Miesto, termín a cena tábora v chate 4. oddielu 2024

Informácie o tábore 4. oddielu vĺčat 5. 7. - 14. 7. 2024.

Miesto tábora 4. oddielu

Tábor sa uskutoční rovnako ako v minulom roku v horskej chate Bukvica lyžiarskeho strediska Renčišov - Búče. Tu je mapa jeho okolia. Ide o tábor v chate.

Potrebné tlačivá sa na stiahnutie nachádzajú na tejto stránke.

Cena tábora 4. oddielu

Snažíme sa pomôcť viacpočetným rodinám a rodinám so zlou finančnou situáciou a to formou zľavnených cien pre radcov, súrodencov a sociálne prípady:

 • Súrodenecká zľava sa poskytuje dvom a viacerým deťom z jednej rodiny, ak sa zúčastnia na niektorom z táborov 68. zboru ako účastníci (nie vedúci). Zľavnená suma platí pre každého zo súrodencov. Avšak v tomto roku máme u vĺčat dvakrát viac súrodencov ako nesúrodencov, preto bude cena tábora vĺčat pre všetkých rovnaká.
 • Aby bol uznaný nárok na sociálnu zľavu, musí rodič do 31. 5. 2024 o to písomne (stačí e-mailom) požiadať a doložiť potvrdeniami (foto, sken) o finančnom stave rodiny (napr. poberanie sociálnych dávok, nezamestnaní rodičia a pod.) Zborová rada si vyhradzuje právo rozhodnúť o každom prípade takejto žiadosti individuálne v závislosti od správania a dochádzky člena a od počtu prijatých žiadostí.

Zľavy nemožno kombinovať (napríklad súrodenecká a radcovská) - treba si vybrať len jednu (zvyčajne tú najvýhodnejšiu). Ak teda je napríklad jeden zo súrodencov vodca alebo radca, druhý súrodenec nemá nárok súrodeneckú zľavu.

Cena pobytu

  plne platiaci súrodenecká cena

sociálna cena

cena pre radcu/zástupcu
4. oddiel vĺčat,
dievčatá a chlapci vo veku 8 - 12 rokov
(5. 7. - 14. 7. 2024)
270,- € 270,- € 200,- € 170,- €

Čo je v cene zahrnuté?

 • strava 5 x denne, pitný režim,
 • ubytovanie v chate,
 • programový a tábornícky materiál,
 • cestovné (Košice - tábor) v prvý deň do tábora a v posledný deň z tábora. Vo všeobecnosti platí, že ak dieťa prichádza do tábora neskôr, alebo odchádza skôr, cestovanie riešia jeho rodičia vo vlastnej réžii a na vlastné náklady.

Čo v cene nie je zahrnuté?

 • registrácia - tábory môžeme robiť len pre našich členov a teda každý účastník musí byť zaregistrovaný v Slovenskom skautingu (registračný poplatok 18,- €), registrácia sa obnovuje každý rok,
 • tábornícke vybavenie účastníka - napr. spací vak, karimatku, oblečenie, obuv, skautskú rovnošatu a ostatné osobné vybavenie si zabezpečuje každý sám.

Spôsob úhrady ceny pobytu v skautskom tábore

 • Stanovenú sumu treba zaplatiť výhradne na účet zboru.
 • V prípade platieb za viac detí naraz je potrebné, aby sa nemiešali platby medzi oddielmi. Napríklad ak platíte za syna v 4. oddiele a dcéru v 9. oddiele, vykonajte tie platby zvlášť. Ak by boli obe deti z jedného oddielu, môžete to urobiť ako jednu platbu.

Bankové spojenie:

Názov účtu: Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice
IBAN/SWIFT: SK6083300000002700456024 / FIOZSKBAXXX
Konšt. symbol:  0308
Variabilný symbol: 50022024
Správa pre prijímateľa: 4-T-priezvisko meno

Termín úhrady:

Poplatok treba uhradiť do 10. 6. 2024.

Vrátenie peňazí pri čiastočnej neúčasti v tábore

Môže sa stať, že dieťa síce nastúpi do tábora s úmyslom celý ho absolvovať, ale okolnosti to zmenia a absolvuje len časť tábora. Alebo sa už vopred vie, že pôjde len na časť tábora (napr. kvôli rodinnej dovolenke). Vtedy zbor vráti 10,- € z celého poplatku za každý deň neúčasti, no len v prípade, ak je dôvodom predčasného ukončenia pobytu v tábore zdravotný problém (choroba, úraz), alebo sa o kratšom pobyte vie vopred. Naopak, časť poplatku sa nevracia v prípade, že dieťa hrubo porušilo táborový poriadok či disciplínu a je poslané vodcom domov, alebo keď dieťa vezmú domov rodičia napriek tomu, že jeho zdravotný stav mu umožňuje pobyt v tábore absolvovať do konca.

 • Príklad: Chlapec pôjde len na časť tábora, povedzme prvých 7 dní (z 10 dní), lebo ide potom s rodinou na dovolenku. Nemá žiadne zľavy, teda má platiť 270,- € za celý pobyt, ale keďže o 3 dní bude v tábore kratšie, odráta sa mu 3 x 10,- = 30,- € a teda zaplatí 240,- €.