Prosíme vás o 2 percentá

Ako každý rok sa aj teraz obraciame s prosbou na všetkých členov, sympatizantov skautingu, rodičov, miestne firmy i spoločnosti, aby podporili našu činnosť poukázaním 2 % zo svojej dane. Podporte nás, prosím.

Viac o poukazovaní 2 percent, je v tomto článku. Peniaze sa použijú hlavne na zariaďovanie klubovne 9. oddielu skautiek a 4. oddiel vĺčat.

Tlačivo pre zamestnancov je v sekcii Dokumenty na stiahnutie - 2 percentá. Na tlačive vyhlásenia sú údaje nášho zboru potrebné na poukázanie:

  • IČO: 31962416
  • názov: Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

Návod, ako poukázať 2 percentá, je napríklad na stránke http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/.

Za vašu podporu vám ďakujeme.

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu