Registrácia na kalendárny rok 2024

V januári prebehne hlavná registrácia členov na kalendárny rok 2024. Prosíme preto nováčikov, aby vyplnili prihlášky (ak to ešte doteraz neurobili) a odovzdali ich vodcom. Ďalej treba, aby všetci členovia (starí aj noví) vrátane činovníkov podľa týchto pokynov uhradili registračný poplatok. Výška registračného poplatku na rok 2024 je 18,- €, zľavy sú špecifikované v pokynoch. Termín na jeho uhradenie na zborový účet je 20. 1. 2024.

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu