Prosba o pravidelné dary pre náš zbor

Prosíme priaznivcov, rodičov našich členov a aj bývalých členov o finančnú pomoc - najlepšie vo forme malých pravidelných (napr. mesačných) darov. Viac o tom je v tomto článku.

Vopred ďakujeme za každú pomoc.

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu