Rodičovské stretnutie nováčikov 3. 10. 2019

Vážení rodičia a skautskí nováčikovia,

pozývame vás na rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 3. 10. 2019 o 18.30 v klubovni 3. oddielu (Jesenná 3).

Účasť na stretnutí je potrebná len pre rodičov, ktorých deti:

  • vstúpili do našich oddielov v tomto kalendárnom roku (teda od 1. 1. 2019),
  • alebo po tábore prestúpili z vlčiackeho oddielu do skautského.

Radi privítame aj účasť samotných nováčikov, nie je to však povinné.

Venovať sa budeme témam ako činnosť našich oddielov a zboru počas roka, financie (členské, registrácia, akcie), dochádzka a disciplína, skautský program a podobne. Radi odpovieme aj na všetky vaše otázky.

Prosíme, nájdite si čas na toto stretnutie a príďte. Tešíme sa na všetkých.

 

Vedenie 68. zboru

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu