Skautský pretek 27. 4. 2019

Opäť je tu skautský pretek pre naše družiny z 3. a 9. oddielu. Uskutoční sa v sobotu 27. 4. 2019 na tradičných lúkach nad Hrešnou a tohto roku oslavujeme 20. výročie jeho založenia. Súťaží sa opäť o putovnú placku.

Súťažiť budú hliadky, ktorých členovia sú z jednej družiny. Jedna družina môže postaviť aj viacero hliadok.

Odchod je autobusom č. 29, zraz je na Staničnom námestí, cestuje sa takto:

 • 6. oddiel a organizátori v skautskej rovnošate - zraz o 7:30, autobus odchádza 7:53,
 • 9. oddiel - zraz o 8:00, autobus odchádza 8:23,
 • 3. oddiel - zraz o 8:30, autobus odchádza 8:53.

Návrat do Košíc okolo piatej.

Obsahom preteku budú znalosti z Nováčika doplnené o vedomosti prvého stupňa, tu je náčrt, aby sa hliadky vedeli dobre pripraviť:

 • založenie ohňa,
 • skautský zákon, sľub, heslo, princípy,
 • skautská rovnošata, nášivky, ich význam a symbolika,
 • skautská história,
 • základné uzly,
 • ošetrenie drobných poranení (trieska, odrenina, kliešť, úpal...)
 • azimut a práca s buzolou,
 • práca s mapou, mierka, vrstevnice,
 • orientovanie sa v mape Košíc (mestské časti, významné objekty, turistické ciele).

So sebou - športové oblečenie, skautská šatka, uzlovačka, KPZ (!), skautský zápisník, písacie potreby, jedlo a pitie na celý deň.

Viac o skautských pretekoch a ich histórii je v tomto článku.

Tešíme sa na vás.

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

 • Založený: 2000
 • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
 • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
 • E-mail: 68zbor@scouting.sk
 • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

 • 5. oddiel priateľov skautingu