Bude: Betlehemské svetlo 2017

Aktuálne informácie o distribúcii svetla počas 4. adventného týždňa (priebežne budeme dopĺňať)

Utorok 19. 12.

 • 9. oddiel - 17.00 zraz pred dominikánskym kostolom (omša 17.30),
 • 3., 6. a 9. oddiel - 18.30 zraz pred františkánskym kostolom (svetlo prinesieme v úvode benefičného koncertu, ktorý sa koná o 19.00)

Streda 20. 12.

 • 3., 6. a 9. oddiel - 9.45 zraz Arcibiskupským úradom, Hlavná 28 (prijatie o 10.00),
 • 3., 6. a 9. oddiel - 17.30 zraz pred kostolom Kráľovnej pokoja (omša o 18.00),
 • 3., 6. a 9. oddiel - následný prenos svetla do kostola Ducha Svätého (omša o 19.00)

Štvrtok 21. 12.

 • 3., 6. a 9. oddiel - 8.40 zraz pred Magistrátom mesta Košice (prijatie u primátora o 9.00)

Piatok 22. 12.

 • 3., 6. a 9. oddiel - zraz 16.30 pred grkat. kostolom na Moyzesovej ul. (liturgia o 17.00),
 • 4. oddiel - zraz 17.40 pred Farským kostolom sv. košických mučeníkov (kontaktujte Aďku) (omša 18.00)

Príchod BS na Slovensko 16. 12. 2017

Rakúski skauti odovzdajú Betlehemské svetlo zástupcom Slovenského skautingu na slávnostnej ceremónii v sobotu 16. decembra 2017 vo Viedni. V ten istý deň odovzdávajú zástupcovia Slovenského skautingu Svetlo poľským harcerom. Svetlo bude putovať cez celé Poľsko, ďalej cez pobaltské krajiny do Ruska, až na ďalekú Sibír.

Hlavné informácie Slovenského skautingu o BS:

Odovzdávanie BS poľským skautom (harcerom) 16. - 17. 12. 2017

BS poľským harcerom odovzdávajú hlavne skauti z Podtatranskej a Vychodoslovenskej oblasti. Keďže aj náš zbor je členom Východoslovenskej skautskej oblasti, ceremoniálu sa máme možnosť zúčastniť a túto príležitosť využijú Ryba, Tamarka Č., Timo M. a Rišo K. Tú sú informácie pre nich, ktorí idú na odovzdanie BS do Poľska: 

 • odchod: zraz 16. 12. (sobota) o 19.00 na železničnej stanici, vlak odchádza 19.36, príchod do Prešova o 20.15,
 • o 21.00 treba byť pred Hypertescom v Prešove. Odtiaľ ide autobus so skautmi do Zakopaného,
 • návrat: 17. 12. (nedeľa) o 4.00 pred Hypertescom v Prešove, odtiaľ bude dovoz autom do Košíc,
 • čo si treba vziať: občiansky preukaz/pas , skautskú rovnošatu + šatku, teplé oblečenie, jedlo a pitie, 2 petrolejky,
 • kontaktná osoba: Michal Novák - Číňan, člen oblastnej rady, 0908 326 705.

Títo naši skauti zároveň v nedeľu ráno prinesú BS do Košíc. Takže BS budeme mať od nedele 17. 12. 2017 v Košiciach na Dúhovej 32 u Brezovcov.

Doplnené 17. 12. ráno: BS je na Potočnej 22 u Vinterovcov, ktorí ho prinesú do Dómu. Tam si ho odpália Brezovci (Gabo).

Odovzdávanie BS v Dóme sv. Alžbety 17. 12. 2017

Spoliehame sa hlavne na dievčatá z 9. oddielu, keďže Trojka a Štvorka majú tento víkend svoje vianočné výpravy. Samozrejme ak sa vedia pripojiť, veľmi sa potešíme:

 • zraz 17:40 pred Urbanovou vežou,
 • okrem BS treba vziať aj vlajky, potreby na odpaľovanie (pozri nižšie) a skautskú rovnošatu,
 • BS treba odniesť aj do sakristie ešte cca 10 min. pred omšou (a zároveň sa takto ohlásiť, že sme tu),
 • BS odpaľujeme obradom privítania BS, preto si ho treba pred omšou zopakovať. Je na stiahnutie tu:

Odvoz BS na trase Košice - Čierna nad Tisou 23. 12. 2017

Hľadáme dvoch ľudí (jeden z nich min. 18-ročný) na odvoz BS do Čiernej nad Tisou. S BS treba ísť do ČNT a odtiaľ vlakom 8820 Čierna nad Tisou – Košice 18:05 – 19:54, teda cestou späť, svetlo odpaľovať.

Odovzdávanie BS po kostoloch a inštitúciách v Košiciach 18. - 23. 12. 2017

Počas roznášania je potrebné so sebou mať:

 • 2 petrolejky paralelne horiace,
 • petrolej alebo lampový olej do zásoby,
 • vytlačený Obrad privítania Betlehemského svetla,
 • špajle,
 • skautský kroj,
 • letáky a plagáty.

Roznášanie BS naším zborom počas ďalších dní je rozdelené takto (preškrtnuté je už vybavené, teda je tam už BS odovzdané):

3. oddiel:
Svetlo je u bratov Brezovcov. Vlado Jacko je zodpovedný za vybavenie a roznášanie
Centrum:
- Premonštráti
- Spoločnosť sociálnych sestier - sociálne sestry sú presťahované - nová adresa:
Juh:
- Kráľovnej pokoja (spolu s 9. oddielom)
- Domovy dôchodcov na Juhu
- Kostol Ducha svätého
Ťahanovce obec
- rk kostol
Ťahanovce sídlisko
- rk kostol
- gk kostol (eMeF)
9. oddiel:
Svetlo je u Brezovcov, Vinterovcov, Faturovcov, Juháska je zodpovedná za roznášanie.
Centrum:
- Krista kráľa
- Dominikáni
- Františkáni
KVP:
- Kláštor Karmelitánok
Barca (prípadne aj Šebastovce):
- rk kostol

4. oddiel:
Svetlo je u Miša Tirpáka, ktorý je aj zodpovedný za roznášanie.
Jazero
- rk kostol, zodpovedná Aďka
- gk kostol

6. oddiel

Sever:
- Kalvária

Terasa:
- rk kostol (Katka)
- gk kostol (Katka)

Spoločné roznášanie s inými zbormi / FSE:

Odovzdanie BS arcibiskupským úradom:
RK – vybavené
GrK – vybavené

Odovzdanie BS primátorovi Košíc - vybavené

 FSE (Federácia skautov Európy):

Staré mesto:
- Božského srdca - Jezuiti

Zatiaľ voľné kostoly:

Furča:
- rk kostol
- gk kostol

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

 • Založený: 2000
 • Klubovne: Jesenná 3 (vchod z dvora), Alžbetina 14, Letná 34
 • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
 • E-mail: 68zbor@scouting.sk
 • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

 • 3. oddiel skautov Delfíny
 • 4. oddiel vĺčat Canilu
 • 6. oddiel roverov Kajmani
 • 9. oddiel skautiek Bystré vydry

Oddiel pre dospelých:

 • 5. oddiel priateľov skautingu