Indulona II.

Milí vodcovia, roveri a starší členovia zboru (nad 14 rokov),

pozývame Vás na druhé pokračovanie Indulony (intelektuálne, duchovné a logické napredovanie). Uskutoční sa v dňoch 1. - 3. 10. 2010 striedavo v Košiciach a v blízkej dedinke Ťahanovce. Na akciu je pozvaný študovaný hosť z Bratislavy - Juraj Šúst, vďaka ktorému vieme garantovať vysokú kvalitu a odbornosť trojdňovky. Vy, ktorí máte chuť intelektuálne a duchovne podrásť, určite si to nenechajte ujsť.

Základné informácie:
Účastnícky poplatok: 12,- €. Zahŕňa stravu, poplatok za ubytovanie, stravu a cestovné hostí.
Začiatok akcie: piatok o 16:00 v K9.
Kde budeme prespávať: noc z piatka na sobotu každý doma, noc zo soboty na nedeľu - v Metropole (nutnosť mať spacák a karimatku) alebo doma, podľa vlastného zváženia.
Stravovanie: piatok - vlastná večera, sobota - vlastné raňajky, obed a večera spoločná v augustiniánskom kláštore, nedeľa - vlastné raňajky.
Miesto konania: piatok - K9, sobota - augustiniánsky kláštor v Ťahanovciach, nedeľa - Metropol.
Hlavné témy diskusných blokov: piatok - kresťanstvo a dnešok, sobota - demokracia v morálnom, sociálnom a politickom zmysle, nedeľa - dobro v poňatí antických filozofov.
Podružné akcie: koncert Konvergencie (piatok večer), sv. omša (nedeľa ráno).
Podmienky pre účastníkov: vek min. 14 rokov, pred akciou si prečítať esej od C. S. Lewisa (link na stiahnutie pošleme všetkým prihláseným).
Ako sa prihlásiť: najlepšie mailom na zborovú adresu alebo telefonicky na 0949 308 903 (Fabo).

Prednášajúci:
o. Milan Hermanovský - augustinián, učí na GTA.
Juraj Šúst - prednášajúci na letných univerzitách, v súčasnosti aj na Vysokej škole sv. Alžbety na Katedre sociológie. Orientuje sa na morálnu a politickú filozofiu.

Tešíme sa na každého, všetci sú srdečne vítaní.

Družina Havranov, 6. odd. roverov

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu