Vranie hranie 10. 2. 2024

V sobotu 10. 2. nás čaká obľúbená zborová akcia Vranie hranie. Pozvaní sú všetci skauti, skautky aj vĺčatá.

Vranie hranie je turnaj miešaných družstiev v športových a spoločenských hrách. Celá akcia prebehne v priestoroch základnej školy na Dneperskej ul. v Košiciach.

Zraz: o 13:00 pred hlavným vchodom SZŠ Dneperská 1 (Nad jazerom)

Koniec: okolo 19:00

Prihlasovanie: Prosíme všetkých záujemcov, aby svoju účasť nahlásili cez tento formulár, a to do štvrtka 8. 2. 2024. Keď budeme vedieť dopredu počty a vekové zloženie súťažiacich, ľahšie sa nám akcia bude pripravovať. Preto, prosím, nezabudnite na to a včas sa prihláste. Rovnako prosíme tých, ktorí sa prihlásili, ale nakoniec nemôžu prísť, aby nám to dali čo najviac vopred vedieť.

So sebou: športové oblečenie, športová obuv so svetlou podrážkou, príspevok do občerstvenia (pozri nižšie), vlastný olovrant (komu občerstvenie nestačí), fľaša s vodou, hrnček alebo pohár označený menom, skautská šatka

Príspevok do občerstvenia: Počas akcie bude možnosť občerstvenia, ktoré vyskladáme z toho, čo prinesiete. Aby sme zabezpečili akú-takú pestrosť, prosíme, aby ste svoje príspevky priniesli podľa tejto šablóny:

  • členovia 3. oddielu – slané občerstvenie (čipsy, chrumky, slané tyčinky, popcorn...)
  • členovia 4. oddielu – sladké občerstvenie (keksy, oblátky, cukríky...)
  • členovia 8. oddielu – niečo upečené (koláč – ideálne už narezaný, drobné pečivo sladké alebo slané...)
  • členky 9. oddielu – nápoje (minerálka, džús, kofola...)

Samozrejme, keď niekto donesie niečo iné, nepošleme ho s tým domov, toto nech slúži ako orientačný rozdeľovač chutí :). Kto prinesie jedlo v dóze, ktorú si chce následne zobrať aj domov, nech si ju označí menom.

Počas celého podujatia budú k dispozícii voľné triedy (šatne), v ktorých sa môžete podľa potreby prezliekať.

Novinka: Jednou zo súťažných disciplín bude tohto roku uzlovacia regata. Pre čo najúspešnejšie zvládnutie je potrebné ovládať základné uzly z Nováčika (strany 36 - 38). Môžete sa tomu venovať na najbližších družinovkách. Prehľad uzlov nájdete aj tu https://www.pruzkumnik.cz/praxe/regata/, namiesto dračej slučky sa však bude viazať osmičkový uzol - a aby to nebolo jednoduché, bude sa viazať okolo palice. Návod je napríklad v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=pVbtoD82VMI, konkrétne naväzovanie na palicu je na tom videu od času 1.00. Tím bude viazať uzly štafetovo, ak niekto nebude vedieť nejaký uzol uviazať, môže vo viazaní pokračovať po ňom nasledujúci člen tímu. Netreba sa preto báť prísť len preto, že niekto nevie nejaký uzol uviazať.

Tešíme sa na všetkých :-).

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu