3. oddielovka 8. oddielu Čierne bociany 24. 11. 2023

Milé Čierne bociany, pozývame vás na našu 3. oddielovku v piatok 24. 11. o 16.00 v našej klubovni na Letnej.

Témou oddielovky budú naše záľuby a talenty. Preto, prosím, prineste si so sebou niečo, čo charakterizuje alebo symbolizuje vašu najväčšiu záľubu – niečo, čo je pre ňu typické (s výnimkou skautingu). Samozrejme, len ak je to možné. Na oddielovke si tieto veci odprezentujeme.
Príklady: obrázok (maľovanie), kniha (čítanie), plavky (plávanie), noty/hudobný nástroj (hra na hudobnom nástroji – môžete sa aj predviesť :-)), výšivka (vyšívanie)...

Kto má, nech príde so skautskou šatkou.

Koniec oddielovky bude o 18.00 v klubovni.

Tešíme sa na vás.

J-S-D

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu