Dušičky 3., 8. a 9. oddielu 1. 11. 2023

Milé skautky a skauti, v stredu na Sviatok všetkých svätých sa stretneme pri tradičných dušičkových aktivitách a návšteve cintorína.

3. oddiel skautov Delfíny

Zraz: 16.00 v klubovni na Jesennej 3, kde strávime spoločný čas pri dušičkových aktivitách

Presun na Verejný cintorín: cca o 18.00 električkou, kde bude spoločný program s 9. oddielom

Ukončenie: 19.00 na Verejnom cintoríne

So sebou: lístok alebo kartička MHD, sviečka, prípadne čelovka, teplé oblečenie, menší olovrant, skautská šatka

 

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Zraz: 16.00 v klubovni na Alžbetinej 14, kde strávime spoločný čas pri dušičkových aktivitách

Presun na Verejný cintorín: cca o 18.00 električkou, kde bude spoločný program s 3. oddielom

Ukončenie: 19.00 na Verejnom cintoríne

So sebou: lístok alebo kartička MHD, sviečka, prípadne čelovka, teplé oblečenie, menší olovrant, skautská šatka

 

8. oddiel skautov a skautiek Čierne bociany

Zraz: 16.00 v klubovni na Letnej 34, kde strávime spoločný čas pri dušičkových aktivitách

Presun na Cintorín sv. Rozálie: cca o 17.30 pešo

Ukončenie: 19.00 na Cintoríne sv. Rozálie

So sebou: sviečka, prípadne čelovka, teplé oblečenie, menší olovrant, skautská šatka

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu