Skautský pretek 6. 5. 2023

Milé skautky a skauti, po niekoľkoročnej pauze je tu opäť skautský pretek pre naše družiny z 3. a 9. oddielu. Uskutoční sa v sobotu 6. 5. na lúkach nad Hrešnou. Hrá sa už tradične o putovnú placku.

Súťažiť budú hliadky, ktorých členovia sú z jednej družiny. Jedna družina môže postaviť aj viacero hliadok.

Odchod je autobusom č. 29, zraz je na Staničnom námestí, cestuje sa takto:

 • organizátori – zraz o 7:30, autobus odchádza 7:53,
 • 9. oddiel – zraz o 8:00, autobus odchádza 8:23,
 • 3. oddiel – zraz o 8:30, autobus odchádza 8:53.

Návrat do Košíc okolo piatej.

Obsahom preteku budú znalosti z Nováčika doplnené o vedomosti zo skautského chodníka, tu je náčrt, aby sa hliadky vedeli dobre pripraviť:

 • založenie ohňa,
 • skautský zákon, sľub, heslo, princípy,
 • skautská rovnošata, nášivky, ich význam a symbolika,
 • skautská história,
 • základné uzly,
 • prvá pomoc,
 • práca s mapou, mierka, vrstevnice,
 • orientovanie sa v mape Košíc (mestské časti, významné objekty, turistické ciele),
 • morzeovka
 • a ešte pár prekvapení.

So sebou: športové oblečenie, skautská šatka, uzlovačka, KPZ (!), skautský zápisník, písacie potreby, jedlo a pitie na celý deň, pršiplášť, 2 lístky MHD alebo nabitá kartička/mesačník.

Pozor! Tohto roku novinka

Presne na Deň sv. Juraja v pondelok 24. 4. sa v klubovniach na stole objavia obálky – jedna pre každú družinu. V obálke nájdete zašifrovanú úlohu, ktorú bude potrebné do skautského preteku splniť. Budete na to mať dve družinovky (s výnimkou Veveričiek a Medveďov – tie majú len jednu, keďže prvý májový pondelok je štátny sviatok). Nižšie nájdete zaheslovaný súbor, ktorý je súčasťou tejto úlohy. Heslo a ďalšie informácie zistíte, keď správu v obálke rozšifrujete. Prajeme vám veľa šťastia a zábavy :-).

Viac o skautských pretekoch a ich histórii je v tomto článku.

Tešíme sa na vás.

 

Titulná fotka je zo skautského preteku v roku 2004. Úlohou družiny na tejto disciplíne bolo vytvoriť skautskú ľaliu z vlastných tiel. Na fotke sú dievčatá z družiny Veveričiek.


Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

 • Založený: 2000
 • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
 • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
 • E-mail: 68zbor@scouting.sk
 • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

 • 5. oddiel priateľov skautingu