Vranie hranie 18. 2. 2023

Po rokoch tu máme opäť našu tradičnú obľúbenú akciu, na ktorú pozývame skautov, skautky aj vĺčatá. Všetci, ktorí sa chcete hrať a zároveň sa lepšie spoznať so skautmi z iných oddielov, príďte v sobotu 18. 2. 2023 na Vranie hranie.

Vranie hranie je turnaj miešaných družstiev v športových a spoločenských hrách. Celá akcia prebehne v priestoroch základnej školy na Dneperskej ul. v Košiciach.

Zraz: o 13:00 pred hlavným vchodom SZŠ Dneperská 1 (Nad jazerom)

Koniec: okolo 18:30

So sebou: športové oblečenie, športová obuv so svetlou podrážkou, príspevok do občerstvenia, vlastný olovrant (komu občerstvenie nestačí), fľaša s vodou, hrnček alebo pohár označený menom, skautská šatka

Novinka – záväzné prihlasovanie vopred!

Prosíme všetkých záujemcov, aby svoju účasť nahlásili cez tento formulár, a to do utorka 14. 2. 2023. Keď budeme vedieť dopredu počty a vekové zloženie súťažiacich, ľahšie sa nám akcia bude pripravovať. Preto, prosím, nezabudnite na to a včas sa prihláste.

Počas celého podujatia bude k dispozícii kútik s občerstvením (ktoré vyskladáme z toho, čo prinesiete) a voľné triedy (šatne), v ktorých sa môžete podľa potreby prezliekať.

Tešíme sa na všetkých :-).

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu