Betlehemské svetlo 2022

Aktuálne informácie o distribúcii Svetla v Košicach (priebežne budeme dopĺňať).

Náš tohtoročný program roznášania BS v Košiciach sa vracia do predpandemického normálu. V skratke to vyzerá takto:

 • 10. 12. – odpálenie BS vo Viedni a príchod Betlehemského svetla na Slovensko,
 • 11. 12. – odovzdanie Betlehemského svetla poľským a ukrajinským skautom - keďže BS pôjde na Ukrajinu cez Košice, v Košicach teda bude od 11. 12.,
 • 17. 12. – rozvoz po Slovensku vlakom z Bratislavy, takto príde znova do Košíc,
 • 18. 12. – odovzdanie Betlehemského svetla košickej verejnosti počas večernej sv. omše o 18.00 v Dóme sv. Alžbety,
 • 18. - 24. 12. – prinesenie Betlehemského svetla do košických kostolov (počas sv. omší aj mimo nich) a inštitúciíí.

Viac o tohtoročnej forme roznášania BS sa dočítate na tejto stránke: https://www.skauting.sk/skauting/11381/betlehemske-svetlo-ako-kedysi-mame-velky-suhrn-informacii-o-33-rocniku/

Viac o tom, ako sa náš zbor zapája do tejto tradičnej predvianočnej akcie, nájdete na tejto stránke: https://www.68zbor.sk/index.php/zbor/161-tradicne-podujatia/1264-betlehemske-svetlo

Budeme veľmi radi, ak sa naši členovia zúčastnia na odovzdávaní Betlehemského svetla vo farnostiach. Väčšinou sa stretávame pred daným kostolom 15 minút pred uvedeným časom v rovnošate a čiernych nohaviciach. Na mieste vedúci skupinke vysvetlí ako bude odovzdávanie prebiehať.

Kontakty na vedúcich skupiniek:

Juháska- 0902 747 375

Johny- 0902 747 376

Anička- 0949 402 009

MMF- 0949 725 486

Maki- 0918 443 422

Tami Č- 0903 775 550

FSE-je skratka pre Federáciu skautov Európy, oni si organizujú skupinky samostatne

Rozpis roznášania po jednotlivých dňoch - priebežne aktualizované - uvedené sú aj mená zodpovedných:

Sobota 17. 12.

 • prijatie BS na železničnej stanici o 14.52, BS preberá 9. oddiel, trojčlenná hliadka (Anet) ho vezie do Čiernej nad Tisou, odchod vlaku 15.06.

Nedeľa 18. 12.

 • Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho - 10:30 (FSE
 • Dóm sv. Alžbety - 18.00
 • zraz 17.40 pred Urbanovou vežou
 • okrem BS treba vziať aj vlajky, potreby na odpaľovanie a skautskú rovnošatu,

Pondelok 19. 12.

 • Arcibiskupský úrad Košice - 12.45, oslovení skauti a skautky, 12.30 pri Dóme sv. Alžbety (Tami Č)
 • Sídlo KSK - 14.00, oslovení skauti a skautky (Tami Č)

Stretnutie skautiek 9. oddielu o 17.10 na Dominikánskom námestí pred kostolom (Juháska)

 • RK Dominikáni - 17.30 (Juháska)
 • Vrátnica kláštora sestier Uršulínok (Juháska)
 • RK Premonštráti - 18.30 (Juháska)
 • RK Seminárny kostol - 19.00 (Anička)

Utorok 20. 12.

 • Magistrát mesta Košice - 10.00, oslovení skauti a skautky, 9.45 pred Magistrátom (Anička)
 • Gréckokatolícka eparchia Košice - 11.30, oslovení skauti a skautky (Anička)
 • Vrátnica kláštora sestier Dominikánok (Anička)
 • RK sv. Gorazda a spol, Terasa - 16.00 (Anička)

Streda 21. 12.

 • RK Sv. Ladislava, KNV - 6.30  (Johny)
 • GK chrám sv. Petra a Pavla, Terasa - 17.00 (FSE)
 • RK Kráľovnej pokoja, Juh - 18.00 (Maki)

Štvrtok 22. 12.

 • GK Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky - 17.00 (FSE)
 • GK Chrám Božej Múdrosti, Furča - 17.30 (FSE)
 • RK Kostol Svätej Rodiny, Furča - 18.00 (FSE)
 • KVP Kláštor (Johny)
 • RK Kostol Božieho milosrdenstva, KVP - 18.00 (Johny)

Piatok 23. 12.

 • GK Ťahanovce - 8.00 (MMF)
 • RK Ťahanovce - 9.00  (MMF)
 • RK Ťahanovce obec  (MMF)
 • RK Sedembolestnej Panny Márie, Kalvária - 17.30 (Johny)
 • GK Farnosť Presvätej Bohorodičky ochrankyne, Nad Jazerom - 17.45 (FSE)

Sobota 24. 12.

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

 • Založený: 2000
 • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
 • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
 • E-mail: 68zbor@scouting.sk
 • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

 • 5. oddiel priateľov skautingu