Nočný pochod skautiek a skautov 4. 11. 2022

Milé skautky a skauti, už tento piatok vás pozývame na tradičnú medzioddielovú akciu 9. a 3. oddielu – nočný pochod. Spoločne si tak môžeme vychutnať pozorovanie meteorov zvaných Orionidy, ale aj mnoho zaujímavých výhľadov.

Zraz: Piatok 4. 11. 2022 o 16:15 na železničnej stanici.

Plánovaná trasa: Kysak - Prielohy - Vysoký vrch - Hrešná - Havlíčková

Predpokladaný návrat: 00:00 na Havlíčkovej ulici.
So sebou si nezabudni:  kartička na zľavu vo vlaku, baterka/ČELOVKA, skautská šatka, KPZ pevná obuv, teplé turistické oblečenie, pršiplášť, MHD lístok (pre prípadnú možnosť zmeny trasy) čaj/voda, jedlo na večer, niečo malé na dodanie energie (čokoláda, hroznový cukor…)

Prihlasovací formulár: https://forms.gle/sGs8DaUwQ9jvXFEVA

Teší sa na vás
vedenie 3. a 9. oddielu

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu