Skautské Dušičky 1. 11. 2022

Milé skautky a skauti, po covidových časoch obnovujeme tradíciu skautských Dušičiek.

V utorok 1. 11. o 15.30 sa stretne každý oddiel vo svojej klubovni, teda skauti na Jesennej 3 a skautky na Alžbetinej 14. Tu bude mať každý vlastný dušičkový program. Po ňom sa presunieme na Verejný cintorín, kde by sme mali byť o cca 18.00 (pôjdeme MHD). Na cintoríne sa zdržíme asi hodinu. Predpokladaný koniec akcie bude o 19.00 na cintoríne.

So sebou potrebujete: sviečku a zápalky, menší olovrant, prípadne aj čaj v termoske, kartičku alebo lístok na MHD, skautskú šatku, dostatočne teplé oblečenie (večer na cintoríne môže byť dosť zima), prípadne čelovku.

 

Teší sa na vás
vedenie 3. a 9. oddielu

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu