Predtáborová oddielovka 9. oddielu 23. 6. 2023

Milé Vydry, najbližší piatok vás pozývame na poslednú tohtoročnú oddielovku.

Stretneme sa v klubovni tradične o 16.00. Našou témou bude tábor a psychická príprava naň :-), preto prosíme o účasť zvlášť nováčikov (dievčatá, ktoré s nami ešte na tábore neboli).

Príďte v skautskej rovnošate.

Tešíme sa na vás, na spomínanie na minulé tábory a spoločnú radosť z toho nadchádzajúeho.

J-A-K-T2

 

Odkaz od Juhásky: Kto má záujem o kúpu skautskej rovnošaty a chystá sa prísť na oddielovku, prosím, nech mi dá vedieť, aby som priniesla nejaké košele na vyskúšanie. Výber čísel nie je veľký, ale objednali sme, čo sa dalo. Rovnako máme na predaj aj oddielové tričká, ak niekto chce, nech takisto dá vedieť.

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:

Oddielová radkyňa:

 • Denisa Bognárová

Družiny:

Veveričky:

 • schôdzky v pondelok 15:30 - 17:30
 • radkyňa: Amália Vinterová

Svište:

 • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Denisa Bognárová

Líšky:

 • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Daniela Halászová

Ondatry:

 • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
 • radkyňa: Zuzana Sklenková

Plamienky:

 • schôdzky v piatok 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Denisa Bognárová